Proyecto MAPUS

Proyecto MAPUS Laury Puigdengolas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Pau Vidal

Abstract anglés

The city, as well as the nature, has a life cycle. One of the biggest problems today is overproduction and low awareness of the environment importance. Urban animals coexist with us but are not considered either as pets or as wild animals, for this reason its position in our cities is complex. These animals live in the corners of our cities unnoticed. Our cities are designed by and for human being and yet this town is the host of a whole animal network. The urban design has made the animals present before us in the territory, now built with cities, have to change their customs and evolve in another way, but they annoy and annoy us. Instead of cleaning the plagues ignoring their ecological problem, we could reconsider the conditions of their presence near us. MAPUS is a project that helps integrate the urban animals within the city through design, the reuse of organic waste from the cities and the participation of its inhabitants. It does so at a level of shelter and food, but also it tries to control populations, cure diseases, reduce pests and respect the ecosystem. After long experimentation with materials has been created the collection T, a collection of 7 products for stray cats and urban birds. These products are composed in a high percentage of recycled materials. Different methods have been used for the realization of these products , all registered in an online web with videos tutorials, as well as cartographies and all the material necessary for their realization. All products are designed to be able to be performed at social workshops in order to help the animals, at the same time to be educational.

Abstract català

La ciutat, igual que la naturalesa, té un cicle de vida. Un dels majors problemes actuals és la sobreproducció i la poca consciència de la importància del medi ambient. Els animals urbans conviuen amb nosaltres però no són considerats ni com a animals de companyia ni tampoc com animals salvatges, per aquesta raó la seva posició en les nostres ciutats és complexa. Aquests animals conviuen en els racons de les nostres ciutats passant desapercebuts. Les nostres ciutats estan dissenyades per i per als animals humans i no obstant això aquest nucli urbà és l'hoste de tota una xarxa animal. El disseny urbà ha fet que els animals presents abans que nosaltres al territori, ara construït amb ciutats, hagin de canviar els seus costums i evolucionar d'una altra manera, però ens molesten i incomoden. En comptes de netejar les plagues ignorant la seva problemàtica ecològica, podríem reconsiderar les condicions de la seva presència a prop nostre. MAPUS és un projecte que ajuda a integrar els animals urbans dins de la ciutat a través del disseny, la reutilització de les deixalles de la ciutat i la participació dels seus habitants. Ho fa a un nivell de refugi i alimentació, però també pretén controlar les poblacions, posar remei a les malalties, reduir les plagues i respectar l'ecosistema. Després d'una llarga experimentació amb materials s'ha creat la col•lecció T, una col•lecció de 7 productes dirigits a gats de carrer i ocells urbans. Aquests productes estan compostos en un elevat percentatge de materials reciclat. Per a la realització d'aquests productes s'han usat diferents mètodes, tots registrats en un web en línia acompanyats de vídeos tutorials, així com de cartografies i de tot el material necessari per a la seva realització. Tots els productes estan pensats per poder ser realitzats en tallers socials amb l'objectiu d'ajudar els animals, alhora ser educatiu.

Abstract español

La ciudad, igual que la naturaleza, tiene un ciclo de vida. Uno de los mayores problemas actuales es la sobreproducción y la poca conciencia de la importancia del medio ambiente. Los animales urbanos conviven con nosotros pero no son considerados ni como animales de compañía ni tampoco como animales salvajes, por esta razón su posición en nuestras ciudades es compleja. Estos animales conviven en los rincones de nuestras ciudades pasando desapercibidos. Nuestras ciudades están diseñadas por y para los animales humanos y sin embargo este núcleo urbano es el hospedador de toda una red animal. El diseño urbano ha hecho que los animales presentes antes que nosotros en el territorio, ahora construido con ciudades, tengan que cambiar su costumbres y evolucionar de otro modo, pero nos molestan e incomodan. En vez de limpiar las plagas ignorando su problemática ecológica, podríamos reconsiderar las condiciones de su presencia cerca de nosotros. MAPUS es un proyecto que ayuda a integrar a los animales urbanos dentro de la ciudad a través del diseño, la reutilización de los deshechos de la ciudad y la participación de sus habitantes. Lo hace a un nivel de refugio y alimentación, pero también pretende controlar las poblaciones, remediar las enfermedades, reducir las plagas y respetar el ecosistema. Después de una larga experimentación con materiales se ha creado la colección T, una colección de 7 productos dirigidos a gatos callejeros y pájaros urbanos. Estos productos están compuestos en un elevado porcentaje de materiales reciclado. Para la realización de estos productos se han usado diferentes métodos, todos registrados en una web online acompañados de videos tutoriales, así como de cartografías y de todo el material necesario para su realización. Todos los productos están pensados para poder ser realizados en talleres sociales con el objetivo de ayudar los animales, a la vez ser educativo.