Paràsit

Paràsit Laura Gimenez Gonzalez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Pau Vidal

Abstract anglés

“Paràsit” is a project for everyone who is wishing to provide solutions to problems and necessities which affect us daily but often go unnoticed. These problems can be as common as having the appropriate amount of light for reading, a space to sew or write comfortably, or a small garden to grow our favourite plants. This space is provided with the multifunctionality and the flexibility needed to carry out different types of activities ranging from physical activities to workshops or lectures. Originally, the application of this project is targeted at residential condominia; however, it could be introduced anywhere: schools, private entities, public spaces, etc. The shape of the space is determined by its intended function, whereas functions are determined by means of the analysis of the environment where the parasite will be located. This analysis is done using a guide that can be found in the website I created. For instance, once the residential condominium where we want to set up the parasite has been chosen, we use the guide’s step by step to start to define what the future users are like, what needs they have, and the resources that the community has. After this has been done, the basic plans should be downloaded from the website so they can be modified and redesigned to adapt the space to the user as much as possible. In order to create a flexible system, I came up with two space typologies: the hybrid parasite and the digitally-made parasite. The latter is thought-out so that both its design and its making are based on digital production. On the other hand, the hybrid parasite is a mixture of digitally-made and purchased or recycled elements. On the website one can also find plans and all the necessary documents to make and assemble both the space itself as well as independent modules and pieces of furniture. As a means of formalising my project, I created the life-size parasite space, basing it on a specific residential condominium.

Abstract català

Paràsit és un projecte per a tothom que busca donar una solució a problemes i necessitats que sovint passen desapercebudes però que ens afecten en el nostre dia a dia. Problemes tan comuns com el disposar de la quantitat apropiada de llum per a llegir, un espai on poder cosir o escriure còmodament, o un petit jardí on poder cultivar les plantes que més ens agraden, entre d’altres. Aquest espai està dotat de la polivalència i la flexibilitat necessàries per a poder realitzar-hi molts tipus d’activitats diferents, des d’exercicis de motricitat fins a tallers o xerrades. En un principi, l’aplicació d’aquest projecte està pensada per a comunitats de veïns, tot i que es pot arribar a implantar a qualsevol lloc, escoles, entitats privades, espais públics, etc. La forma de l’espai ve completament definida per la funció que ha de tenir, i les funcions es determinen mitjançant l’anàlisi de l’entorn on s’ubicarà el paràsit. Aquest anàlisi es realitza mitjançant una guia que trobem a la web que he creat. Per exemple, un cop escollida la comunitat de veïns a la que volem implantar-hi un paràsit, mitjançant el pas a pas de la guia, anem definint com son els futurs usuaris, quines necessitats tenen, i els recursos dels que disposa la comunitat. Un cop fet això, a partir dels plànols base que podem descarregar-nos de la web, els anem modificant i redissenyant per a que l’espai s’adapti al màxim a l’usuari. Per tal de crear un sistema flexible, he ideat dues tipologies d’espais, el paràsit híbrid i el paràsit fabricat digitalment. Aquest últim està pensat per a que tant el seu disseny com la seva producció es basin en la fabricació digital. Per altra banda, el paràsit híbrid, com el seu nom indica, és una barreja d’elements fabricats digitalment i elements comprats o reciclats. A la web també hi trobem plànols i tota la documentació necessària per a fabricar i muntar tant l’espai en si com mòduls i peces de mobiliari independents. Com a formalització del meu projecte, he creat l’espai paràsit a escala real, basant-me en una comunitat en concret.

Abstract español

Paràsit es un proyecto para todos que busca dar solución a problemas y necesidades que a menudo pasan desapercibidas, pero que nos afectan en nuestro día a día. Problemas tan comunes como disponer de la cantidad de luz adecuada para leer, un espacio para coser o escribir con comodidad, o un pequeño jardín donde poder cultivar las plantas que más nos gustan, entre otros. Este espacio está dotado de la polivalencia y la flexibilidad necesarias para poder realizar muchos tipos de actividades diferentes, desde ejercicios de motricidad hasta talleres o charlas. En un principio, la aplicación de este proyecto esta pensada para comunidades de vecinos, aunque se puede llegar a implantar en cualquier sitio, colegios, entidades privadas, espacios públicos, etc. La forma del espacio viene completamente definida por la función que debe tener, y las funciones se determinan mediante el análisis del entorno donde se ubicará el parásito. Este análisis se realiza mediante una guía que encontramos en la web que he creado. Por ejemplo, una vez escogida la comunidad de vecinos en la que queremos implantar el parásito, mediante el paso a paso de la guía, vamos definiendo como son los futuros usuarios, que necesidades tienen, y cuáles son los recursos de los que dispone la comunidad. Una vez hecho esto, partiendo de los planos base que nos podemos descargar de la web, los vamos modificando y rediseñando para que el espacio se adapte al máximo al usuario. Con el fin de crear un sistema flexible, he ideado dos tipologías de espacios, el parásito híbrido y el parásito fabricado digitalmente. Este último está pensado para que tanto su diseño como su producción se basen en la fabricación digital. Por otro lado, el parásito híbrido, como su nombre indica, es una mezcla de elementos fabricados digitalmente y elementos comprados o reciclados. En la web también encontramos planos y toda la documentación necesaria para fabricar y montar tanto el mismo espacio como los módulos y las piezas de mobiliario independientes. Como formalización del proyecto, he creado el espacio parásito a escala real, basándome en una comunidad en concreto.

Comentari