PANOPTIC CREATIVE

PANOPTIC CREATIVE ALICIA CALPE ARDIT

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Mariona Genís

Abstract anglés

Panoptic Creative, is a multidisciplinar artistic production centre, in which the creative process flows through experimentation. It’s designed for the visual arts, and designed for artits that create in little and big dimension. It is located in La Modelo, a penitenciary building in the core of Barcelona. The placement makes a paradox between the prisoned space, with a panoptic and controlling vision, where you can see and be seen, and the freedom that represents every kind of art. More than a workshop, it’s a place where artits can install themselves and dedicate as much time as it’s necessary to their creations. The scale of the building allow to distribute workshops and leisure zones, as well as places to discuss, share ideas and make brand new relationships between artists. Panoptic Creative’s objective is to support the artists, in the research as well as in the production process, always offering ways to promote themselves. There are private and open areas in the same place, making it big and shared the same time. The lonelyness and silence, as much as the light or the fact of being seen, to share ideas and points of view are different tools that the artits will find. Different floors are connected with the highness and the light, from the privacy of the lower floors to the dome, where you can see the other levels. The placement is designed with one purpose: the opposition to stablished rules; art is an expression of freedom that has no limits, nevertheless the place where the art is developed got limits, influencing the user.

Abstract català

Panoptic Creative, és un centre de producció artística multidisciplinar, en el cual l’experimentació forma part del procés creatiu. Està enfocat a les arts visuals y dissenyat per a artistes, que creen obres en petita y gran escala. Es situa dins de La Model, el edifici penitenciari al centre de Barcelona. La ubicació escollida genera una paradoxa entre l’espai carcelari, amb una visió panòptica y controladora on veure y ser vist, y la llibertat que representen tots els tipus d’arts plàstiques. A més d’èsser un espai de treball, també s’ofereix als artistes la possibilitat de poder instalar-se y dedicar tot el temps necessari a les seves obres. Les grans dimensions del edifici ens permeten encabir-hi zones de treball i oci, així com espais on conèixer altres creadors i fer nous vincles. L’objectiu de Panoptic Creative es ajudar als artistes, tant en la fase d’investigació com de producció, oferint-los espais on promocionar-se. Per aconseguir-ho es distribueixen zones obertes y zones privades dins d’un mateix ambient, ampli i compartit alhora. La soledat i el silenci, així com la llum o la privacitat, compartir idees i conèixer punts de vista diferents, són eines que s’ofereixen a l’artista. Les plantes es conecten amb la llum i l’altura, des de l’intimitat de les plantes inferiors fins la cúpula on es pot veure els altres nivells. Es dissenya la localització amb una única finalitat: l’oposició a cualsevol regla; ja què l’art és una expressió de llibertat que no coneix límits, no obstatnt l’espai on es desenvolupa sí què els té, influïnt productivament en l’usuari.

Abstract español

Panoptic Creative, es un centro de producción artístico multidisciplinar, en el cual la experimentación forma parte del proceso creativo. Está enfocado a las artes visuales y diseñado para artistas, que crean obras en pequeña y gran dimensión. Se sitúa dentro de La Modelo, el edificio penitenciario del centro de Barcelona. La ubicación escogida genera una paradoja entre el espacio carcelario, con una visión panóptica y controladora donde ver y ser visto, y la libertad que representan todos los tipos de artes. Además de un espacio de trabajo, también se ofrece a los creadores la posibilidad de poder instalarse y dedicar todo el tiempo necesario a sus obras. La gran dimensión del edificio nos permite acomodar zonas de trabajo y ocio, así como espacios donde conocer otros creadores y hacer nuevos vínculos. El objetivo de Panoptic Creative es apoyar a los artistas, tanto en la fase de investigación como de producción, ofreciéndoles espacios donde promocionarse. Para conseguirlo se distribuyen zonas abiertas y zonas privadas dentro de un mismo ambiente, amplio y compartido a la vez. La soledad y el silencio, así como la luz o el ver, compartir ideas y conocer puntos de vista diferentes, son herramientas que se ofrecen a los creadores. Las plantas se conectan con la luz y la altura, desde la intimidad de las plantas inferiores hasta la cúpula donde se pueden observar los demás niveles. Se diseña el espacio con una única finalidad: la oposición a cualquier regla; pues el arte es una expresión de libertad que no conoce límites, sin embargo el espacio donde se crea sí los tiene, influyendo productivamente al usuario.