Monstrant

Monstrant Cristina Batlle

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Mariona Genís

Abstract anglés

From the beginning, I wanted to focus the research work on kids with autism, analyzing accompaniment pedagogies and contemporary theories about education. I redirected the project to a free and participative education; unconsciously I was following the same steps of one of the key referents in education, Maria Montessori, a pedagogue known as the creator of tools for the active and participative learning, a pedagogue that as me, wanted to start her work with disabled children. At this moment, is when come into play Espai Aigua, a free education school, active and participative. One of Espai Aigua’s main values has been to always accompany the other respecting the learning pace of each pupil and this is my idea of participating in this kind of education, giving my designer view of the objects that encourage the learning, the respect for the rates of assimilation of concepts and that they incentivize the active participation and the experimental learning. I decided to focus on the learning of writing and reading because I consider them ones of the most magical learnings for the kids, being able to read and write allows the children to begin to understand the world and to classify it

Abstract català

Des d’un començament, vaig voler dirigir el treball de investigació a nens amb autisme, analitzant pedagogies de l’acompanyament i modernes teories activistas sobre l’educació vaig anar encaminant el projecte a una educació lliure i participativa; inconscientment doncs, estava seguint els mateixos passos de un dels referents claus de l’educació, Maria Montessori, la pedagoga coneguda per excel.lència com la creadora d’eines per a l’educació activa, una pedagoga que al igual que jo també va començar el seu camí amb nens amb discapacitats. És llavors quan entra en joc Espai Aigua, una escola lliure, activa i participativa. Un dels seus valors principals és acompanyar sempre respectant els ritmes d’aprenentatge de cada infant de l’escola, i així és com em plantejo la idea de participar en aquesta educació, de posar la meva mirada de dissenyadora, en objectes que fomentin l’aprenentatge, que respectin el ritmes d’assimilació de conceptes i que incentivin a la participació activa i l’aprenentatge experimental. Vaig decidir centrar-me en l’aprenentatge de la lectura-escriptura, ja que considero que és un dels coneixements més màgics per els infants, ser capaços de llegir i escriure, permet als infants començar a entendre el món i a poder classificar-lo.

Abstract español

Desde un principio, quise dirigir el trabajo de investigación a niños con autismo, analizando pedagogías del acompañamiento y modernas teorías activistassobre la educación fui encaminando el proyecto a una educación libre y participativa; inconscientemente pues estaba siguiendo los mismos pasos de uno de los referentes claves de la educación, Maria Montessori, la pedagoga conocida por excelencia como la creadora de objetos para la educación activa, una pedagoga que al igual que yo también empezó su camino con niños con discapacidades. Es entonces cuando entra en juego Espai Aigua, una escuela libre, activa y participativa. Uno de sus valores principales es acompañar siempre respetando los ritmos de aprendizaje de cada niño de la escuela y es así como me planteo la idea de participar en esta educación, de poner mi mirada de diseñadora, en objetos que fomenten el aprendizaje, que respeten los ritmos de asimilación de conceptos y que inciten a la participación activa y el aprendizaje experimental. Decidí centrarme en el aprendizaje de la lectura-escritura, puesto que considero que es uno de los conocimientos más mágicos para los niños, ser capaces de leer y escribir permite a los niños empezar a entender el mundo y a poder clasificarlo.