Compartiendo Silencios

Compartiendo Silencios Jorgina Betorz López

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Mariona Genís

Abstract anglés

There are people whose everyday lives consist in waking up in an empty, isolated and uncommunicated place; eat alone, and watch with uncertainty each of the recesses of a space habited by people with gray souls who are waiting for the arrival of a new awakening. The mental disorder is a syndrome that affects a lot of people around the world. People with this kind of disorder are stigmatized and are considered as dangerous and crazy. “Sharing Silences” is a project that aims to ends the isolation and depersonalization that people with mental disorders suffer during their internment in psychiatric centers. I have done a research and contacted with people who have gone through this situation. With this project, I’ll try to humanize this situation. The designed object "Tinnitus" is a product that aims to break the silence atmosphere generated in the centers. A piece that can be placed on any vertical surface. This object creates a new atmosphere due to the fact that people can interact with it and with other people through it. “Tinnitus” is intended to be used by people with a very delicate mood and with different communication needs. That is why we offer different levels of communication, different materials, colors and designs. This way each patient can interact and act within their comfort zone. In conclusion, this project tries to encourage an improvement for those who are not heard by anyone and suffer in silence.

Abstract català

Hi ha persones on el seu el dia a dia es comprèn pel despertar en un lloc buit, aïllat, incomunicat; menjar al costat d'un mateix, i observar amb incertesa cadascun dels racons d'un espai habitat per persones tenyides d'ànimes grises que esperen l'arribada d'un nou despertar. El trastorn mental és un síndrome que afecta a una gran part de la població al voltant del món, que consta d'un important estigma social mitjançant el qual són vistos com bojos perillosos aquells que el pateixen. Compartint Silencis és un projecte que vol posar fi a la incomunicació e impersonalització que les persones amb trastorns mentals pateixen durant el seu període d'internament en centres psiquiàtrics. Per a això he fet una recerca d'informació i m'he posat en contacte amb persones les quals han passat per l'amarga situació la qual pretenc posar fi, aconseguint així humanitzar i realitzar un projecte amb la signatura de les seves paraules. L'objecte dissenyat, "Acufeno", és un producte que pretén trencar aquesta atmosfera de silenci que es genera en els centres. Una peça que pot anar situada en qualsevol superfície vertical i la qual ens ofereix la generació d'un nou espai on els seus integrants puguin relacionar-se amb ella i a través d'ella, amb els altres. Acufeno està pensat per a ser usat per persones amb un estat anímic molt delicat, amb necessitats comunicatives diferents. És per això que ofereix diferents graus de comunicació, cadascun d'ells amb materials, tonalitats i dissenys diferents, perquè cada pacient interaccioni i actuï des del seu confort. En conclusió, aquest projecte intenta fomentar una millora per a aquelles persones que ningú escolta i pateixen en silenci.

Abstract español

Hay personas cuyo día a día se comprende por el despertar en un lugar vacío, aislado, incomunicado; comer junto a uno mismo, y observar con incertidumbre cada uno de los recovecos de un espacio habitado por personas teñidas de almas grises que esperan la llegada de un nuevo despertar. El trastorno mental es un síndrome que afecta a una gran parte de la población alrededor del mundo, que consta de un importante estigma social mediante el cual son vistos como locos peligrosos aquellos que lo padecen. Compartiendo Silencios es un proyecto que quiere poner fin a la incomunicación e impersonalización que las personas con trastornos mentales sufren durante su período de internación en centros psiquiátricos. Para ello he realizado una búsqueda de información y me he puesto en contacto con personas las cuales han pasado por la amarga situación la cuál pretendo poner fin, consiguiendo así humanizar y realizar un proyecto con la firma de sus palabras. El objeto diseñado,“Acúfeno”, es un producto que pretende romper esa atmósfera de silencio que se genera en los centros. Una pieza que puede ir ubicada en cualquier superficie vertical y la cual nos ofrece la generación de un nuevo espacio donde sus integrantes puedan relacionarse con ella y a través de ella, con los demás. Acúfeno está pensado para ser usado por personas cuyo estado anímico es muy delicado, con necesidades comunicativas distintas. Es por ello que ofrece distintos grados de comunicación, cada uno de ellos con materiales, tonalidades y diseños diferentes, para que cada paciente interaccione y actúe desde su confort. Concluyendo, este proyecto intenta fomentar una mejora para aquellas personas que nadie escucha y sufren en silencio.