sinmigas

sinmigas Raquel Muñoz Argentó

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Cecília Górriz

Abstract anglés

--

Abstract català

Els celíacs són intolerants als productes alimentaris que contenen gluten, i consumir-lo encara que sigui en petites dosis els hi provoca malestar i dolor. És difícil no consumir-lo, ja que està present pràcticament en tots els productes elaborats, en supermercats i en restaurants. Els intolerants i/o al·lèrgics alimentaris se senten sovint estigmatitzats en l'àmbit social. És cert que avui dia, cada vegada hi ha més informació al respecte i molts locals de restauració, proveïdors i comerciants tenen més consciència de la importància d'aquest tema. Tot i això, és complicat poder dur una vida social "normal", o almenys, equiparable a la d'una persona sense intoleràncies o al·lèrgies alimentàries. Per poder conviure amb la celiaquia, s'ha de seguir una dieta sense gluten de per vida. Conèixer les seves pautes i implementar-les porta un procés d'adaptació en el qual no sempre és fàcil o ràpid l'accés a informació fiable. A més, la dieta sense gluten sovint implica menjars més insípids, complicats d'elaborar i molt més cars que els productes de consum estàndards. En la recerca d'aquest projecte, es va apreciar la necessitat d'una plataforma que recollís receptes de cuina senzilles, sanes, basades en productes naturals que no impliquessin una despesa extraordinària, apetitoses i adaptades a persones amb intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries. Així és com va néixer SINMIGAS. SINMIGAS és una aplicació creada per ajudar a les persones amb alguna intolerància i/o al·lèrgia alimentària a desestigmatitzar la seva dieta i equiparar-la a la d'una persona sense intoleràncies. L'aplicació conté una recopilació de receptes de cuina per a tot tipus de consumidors i que aporta dues novetats importants respecte a la resta d'aplicacions. D'una banda, permet filtrar les receptes per al·lergògens que un no vol que estiguin presents en el plat. D'altra banda, també es pot filtrar per vitamines o minerals que volem que estiguin presents, a causa de la falta d'aquestes en les restrictives dietes. El projecte SINMIGAS és en si una eina d'ús diari i una campanya de conscienciació, que busca donar a conèixer el problema dels al·lèrgics o pacients amb intoleràncies alimentàries mitjançant una proposta en la qual integra, de forma equitativa, tant a afectats com a no afectats per aquestes patologies. Al·lèrgies alimentàries, intoleràncies alimentàries, gluten, conscienciació, disseny audiovisual, app, UX, UI.

Abstract español

Los celíacos son intolerantes a los productos alimentarios que contienen gluten, y consumirlo aunque sea en pequeñas cantidades les reporta malestar y dolor. Pero es difícil no consumirlo porque está presente prácticamente en todos los productos elaborados, en supermercados y en restaurantes. Los intolerantes y/o alérgicos alimentarios se sienten a menudo estigmatizados en el ámbito social. Es cierto que cada vez hay más información al respecto y muchos locales de restauración, proveedores y comerciantes tienen más conciencia de la importancia de este tema. Aún así, es bastante difícil poder llevar una vida social “normal”, o al menos equiparable a la de una persona sin intolerancias o alergias alimentarias. Para poder convivir con la celiaquía, se debe seguir una dieta sin gluten de por vida. Conocer sus pautas e implementarlas lleva un proceso de adaptación en el que no siempre es fácil o rápido el acceso a información fiable. Además, la dieta sin gluten a menudo implica comida más insulsa, complicada de elaborar y mucho más cara que los productos de consumo estándares. En la investigación de este proyecto, se apreció la necesidad de una plataforma que recogiera recetas de cocina sencillas, sanas, basadas en productos naturales que no impliquen un gasto extraordinario, apetitosas y adaptadas a personas con intolerancias y/o alergias alimentarias. Así es como nació SINMIGAS. SINMIGAS es una aplicación creada para ayudar a las personas con alguna intolerancia y/o alergia alimentaria a desestigmatizar su dieta y equipararla a la de una persona sin intolerancias. La aplicación contiene una recopilación de recetas de cocina para todo tipo de consumidores y que aporta dos novedades importantes respecto al resto de aplicaciones. Por un lado, permite filtrar las recetas por alérgenos que no quieres que estén presentes en tu plato. Por otro lado, también se puede filtrar por vitaminas o minerales que quieres que estén presentes, debido a la falta de éstas en las restrictivas dietas. EL proyecto SINMIGAS es en sí una herramienta de uso diario y una campaña de concienciación, que busca dar a conocer el problema de los alérgicos o pacientes con intolerancias alimentarias mediante una propuesta en la que integra, de forma equitativa, tanto a afectados como a no afectados por estas patologías. Alergias alimentarias, intolerancias alimentarias, gluten, concienciación, diseño audiovisual, app, UX, UI.