Recrea't

Recrea't Débora Garcia

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Josep M Marimon

Abstract anglés

The project takes place in an association of mental disorders of Barcelona. The vast majority of attendees have been detected schizophrenia, with an advanced average age and medicated for many years. Because of this they are neutralized by the medication itself that causes drowsiness or stiffness among other characteristics. To combat the effects of medication they perform a type of complementary workshops where they work the expression of emotions and feelings. This project transmits information of a group of people with a mental disorder that realizes workshops of art-therapy and musician-therapy where the creativity is propitiated to express feelings. These workshops are beneficial to combat with the negativity of disease and medication. Through these workshops you can see how there is an improvement in attitude at the beginning and at the end of the workshops, there is a positive result, they feel better, there is improvement and motivation. It helps them make the distance from the social stigma smaller. These workshops work with eye contact, memory and concentration. These aspects help to maintain a relationship with another person and leave behind the restlessness and discomfort that the disease shows. A documentary web has been used to show all the content that is wanted to be divulged. This is composed by four days of recording workshops of art-therapy and musician-therapy, (recordings have been possible thanks to the connection created between designer and user of the workshops), an interview with one of the therapists with more details on what is done in the center, a website that makes this documentary interactive, and transmits more information than those shown in the recordings of the workshops, we can see a section of the author of the project and another one of collaboration giving all the protagonism to the attendees of the workshops.

Abstract català

El projecte es desenvolupa en una associació de trastorns mentals de Barcelona. La gran majoria dels assistents se'ls ha detectat esquizofrènia, amb una mitjana d'edat avançada i medicats des de fa molts anys. A causa d'això es veuen neutralitzats per la mateixa medicació que els provoca somnolència o rigidesa entre altres característiques. Per combatre contra els efectes secundaris de la medicació realitzen un tipus de tallers complementaris on treballen l'expressió de les emocions i sentiments. Aquest projecte transmet informació d'un grup de persones amb un trastorn mental que realitza tallers d'artteràpia i músicoteràpia on es propicia la creativitat per expressar sentiments. Aquests tallers són beneficiosos per a combatre amb la negativitat de la malaltia i de la medicació. A través d'aquests tallers s'observa com hi ha una millora d'actitud en començar i en acabar els tallers, hi ha un resultat positiu, se senten millor anímicament, hi ha superació i motivació. Els ajuda a fer més petita la distància de l'estigma social que hi ha. Amb aquests tallers treballen el contacte visual, la memòria i la concentració. Aquests aspectes ajuden a mantenir una relació amb una altra persona i deixar enrere les inquietuds i el malestar que mostra la malaltia. S'ha utilitzat un web documental per mostrar tot el contingut que es vol divulgar. Aquesta es compon per quatre dies de gravació de tallers d'art-teràpia i músic-teràpia, (els enregistraments han estat possibles gràcies a la connexió creada entre dissenyadora i usuari dels tallers), una entrevista a una de les terapeutes amb més detalls sobre el que es realitza al centre, un web que aconsegueix que aquest documental sigui interactiu, i transmeti més informació de les que es mostren en els enregistraments dels tallers, s'aprecia un apartat de l'autor del projecte i un altre de col·laboració donant tot el protagonisme als assistents dels tallers.

Abstract español

El proyecto se desenvuelve en una asociación de trastornos mentales de Barcelona. La gran mayoría de los asistentes se les ha detectado esquizofrenia, con una media de edad avanzada y medicados desde hace muchos años. A causa de ello se ven neutralizados por la propia medicación que les provoca somnolencia o rigidez entre otras características. Para combatir contra los efectos de la medicación realizan un tipo de talleres complementarios donde trabajan la expresión de las emociones y sentimientos. Este proyecto transmite información de un grupo de personas con un trastorno mental que realiza talleres de arte-terapia y músico-terapia donde se propicia la creatividad para expresar sentimientos. Estos talleres son beneficiosos para combatir con la negatividad de la enfermedad y de la medicación. A través de estos talleres se observa como hay una mejora de actitud al empezar y al finalizar los talleres, hay un resultado positivo, se sienten mejor anímicamente, hay superación y motivación. Les ayuda a hacer más pequeña la distancia del estigma social que hay. Con estos talleres trabajan el contacto visual, la memoria y la concentración. Estos aspectos ayudan a mantener una relación con otra persona y dejar atrás las inquietudes y el malestar que muestra la enfermedad. Se ha utilizado una web documental para mostrar todo el contenido que se quiere divulgar. Esta se compone por cuatro días de grabación de talleres de arte-terapia y músico-terapia, (las grabaciones han sido posibles gracias a la conexión creada entre diseñadora y usuario de los talleres), una entrevista a una de las terapeutas con más detalles sobre lo que se realiza en el centro, una web que consigue que este documental sea interactivo, y transmita más información de las que se muestran en las grabaciones de los talleres, se aprecia un apartado del autor del proyecto y otro de colaboración dando todo el protagonismo a los asistentes de los talleres.