Rebost Botànic

Rebost Botànic Alba Font Villar

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Cecília Górriz

Abstract anglés

In this project it has been investigated various ways of disseminating ethnobotany, a branch of science that combines ethnography and botany. This knowledge, rich both culturally and socially, it is particularly vulnerable and severely prone to disappear because of the oral form in which it is transmitted. Thanks to the data provided by the Department of Botany from University of Barcelona, ​​this project was possible. These data were analyzed and reorganized in order to make them accessible and appealing to a general audience. It has sought between the benefits of ICT and especially in the interactive infographic best tools to develop the project. Then, through several interviews before the execution, it was studied what would be the most appropriate way to present and disseminate this knowledge. After all the research process, a prototype was developed to test the acceptance of the organization sistem. Both general navigation test and microinteraccions screens. Additionally, work has been done in order to expand communication in other areas such as social networks. Seeing that Facebook was the platform used by both the potential target and to consume content of science in general, this networks was seen as an opportunity for expansion the communication. The results have been positive, which is why it is believed that this project is a good starting point for further work in the ethnobotanical knowledge dissemination in this line. The whole process of work has been supervised by professionals from various sectors, but especially by experts in the field of ethnobotany at the University of Barcelona.

Abstract català

En aquest projecte s’han investigat les diverses maneres de divulgar l’etnobotànica, una branca de la ciència que combina l’etnografia i la botànica. Aquest coneixement, de gran riquesa cultural i social, és molt vulnerable i sobretot greument propens a desaparèixer a causa de la forma oral en la qual és transmès. Gràcies a les dades facilitades pel Departament de Botànica de la Universitat de Barcelona, s’ha pogut realitzar aquest treball. Aquestes s’han analitzat i reorganitzat amb la finalitat de fer-les accessibles i atractives a un públic generalista. S’ha buscat entre els avantatges de les TIC i sobretot en els de les infografies interactives les millors eines per poder desenvolupar el projecte. Seguidament a través de diverses entrevistes prèvies a la formalització, s’ha estudiat quin seria la manera més adequada de presentar i divulgar aquest coneixement. Després de tot el procés d’investigació, s’ha desenvolupat un prototip per provar quina acceptació tindria aquesta proposta d’organització. Tant per testejar la navegació general com per provar les diverses microinteraccions de cada pantalla. Complementàriament, també s’ha treballat a expandir la comunicació en altres àmbits com ara les xarxes socials. Veient que Facebook era la plataforma més utilitzada tant pel perfil interessat potencial com per consumir continguts de ciència, es va veure en ella una oportunitat d’expansió en la comunicació. Els resultats han estat positius, per aquesta raó es creu que aquest projecte és un bon punt de partida per seguir treballant en la difusió del coneixement etnobotànic en aquesta línia. Tot el procés de treball ha estat supervisat per professionals de diversos sectors, però sobretot pels experts en el camp de l’etnobotànica de la Universitat de Barcelona.

Abstract español

En este proyecto se han investigado las diversas maneras de divulgar la etnobotánica, una rama de la ciencia que combina la etnografía y la botánica. Este conocimiento, de gran riqueza cultural y social, es muy vulnerable y sobre todo gravemente propenso a desaparecer debido a la forma oral en la que es transmitido. Gracias a los datos facilitados por el Departamento de Botánica de la Universidad de Barcelona, ​​se ha podido realizar este trabajo. Estos se han analizado y reorganizado con el fin de hacerlos accesibles y atractivos a un público generalista. Se ha buscado entre las ventajas de las TIC y sobre todo en los de las infografías interactivas las mejores herramientas para poder desarrollar el proyecto. A continuación y a través de varias entrevistas previas a la formalización, se ha estudiado cuál sería la forma más adecuada de presentar y divulgar este conocimiento. Después de todo el proceso de investigación, se ha desarrollado un prototipo para probar qué aceptación tendría esta propuesta de organización. Tanto para testear la navegación general como para probar las diversas microinteraccions de cada pantalla. Complementariamente, también se ha trabajado en expandir la comunicación en otros ámbitos como las redes sociales. Viendo que Facebook era la plataforma más utilizada tanto por el perfil interesado potencial como para consumir contenidos de ciencia, se vio en ella una oportunidad de expansión en la comunicación. Los resultados han sido positivos, por lo que se cree que este proyecto es un buen punto de partida para seguir trabajando en la difusión del conocimiento etnobotánico en esta línea. Todo el proceso de trabajo ha sido supervisado por profesionales de diversos sectores, pero sobre todo para los expertos en el campo de la etnobotánica de la Universidad de Barcelona.