Precarion

Precarion Mihai Plesca

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Cecília Górriz

Abstract anglés

Alzheimer is a neurodegenerative disease which gets worse gradually and it is characterised by loss of memory, thinking and reasoning. The changes caused by the disease affects the daily routine and habits of the patients and their relatives, which need to adapt in order to avoid the emerging risks from this dementia. The aim of this project is the dissemination of the symptoms and difficulties caused by Alzheimer, to inform about the resources and strategies that the families of the patients take in their daily life in order to help them, and to make people aware of the risks that a person with Alzheimer has to deal with. A conducted investigation about the affectations to sick people, the problems in everyday life and the strategies applies to enhance their quality of life, an interactive narrative is approached to show the results of this investigation. Precarion is a videogame, in first person, that puts the audience in the patient´s shoes. A series of challenges and mechanics are presented, through different scenarios of everyday life, which reflects memory loss, balance, reflexes, consciousness, and, in short, some of the main limitations of the patients.

Abstract català

La malaltia d'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que empitjora de manera gradual i es caracteritza per la pèrdua de memória, pensament i raciocini. Els canvis provocats per la malaltia afecta a les rutines i hàbits dels malalts i dels seus familiars, que necessiten adaptar-se per evitar els riscos que apareixen amb aquesta varietat de demència. Aquest projecte té com a principal objectiu la difusió dels símptomes i dificultats causades per l'Alzheimer, informar sobre els recursos i estratègies que les famílies dels pacients prenen cada dia per ajudar-los, i conscienciar dels riscos als quals pot enfrontar-se una persona afectada per l'Alzheimer. A partir de la recerca realitzada sobre les afectacions als malalts, les problemàtiques en la vida quotidiana i les estratègies que s'utilitzen per millorar la seva qualitat de vida, es planteja una narrativa interactiva per mostrar els resultats d'aquesta recerca. Precarion és un videojoc en primera persona, que col·loca a l'espectador en la pell d'un malalt d'Alzheimer. Mitjançant diferents escenaris de la vida quotidiana, es presenten una sèrie de reptes i mecàniques que reflecteixen la pèrdua de memòria, equilibri, reflexos, consciència, i en definitiva algunes de les principals limitacions dels malalts.

Abstract español

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que empeora de manera gradual y se caracteriza por la pérdida de memória, pensamiento y raciocinio. Los cambios provocados por la enfermedad afecta a las rutinas y hábitos de los enfermos y de sus familiares, que necesitan adaptarse para evitar los riesgos que aparecen con esta variedad de demencia. Este proyecto tiene como principal objetivo la difusión de los síntomas y dificultades causadas por el Alzheimer, informar sobre los recursos y estrategias que las familias de los pacientes toman en su día a día para ayudarlos, y concienciar de los riesgos a los que puede enfrentarse una persona afectada por el Alzheimer. A partir de la investigación realizada acerca de las afectaciones a los enfermos, las problemáticas en la vida cotidiana y las estrategias que se emplean para mejorar su calidad de vida, se plantea una narrativa interactiva para mostrar los resultados de dicha investigación. Precarion es un videojuego en primera persona, que pone al espectador en la piel de un enfermo de Alzheimer. Mediante diferentes escenarios de la vida cotidiana, se plantean una serie de retos y mecánicas que reflejan la pérdida de memoria, equilibrio, reflejos, conciencia, y en definitiva algunas de las principales limitaciones de los enfermos.