Photographic Metamorphosis

Photographic Metamorphosis Inés Elizalde

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Josep M Marimon

Abstract anglés

The proposal focuses on the importance of the paradigm shift of photography. How this change has affected the way in which photography was seen and understand before the digital revolution, and how these changes have produced a new way of seeing and understanding it today. For this reason, a collaborative project has been developed, where young people between twenty and thirty years, from the five continents, have sent images, focused on selfies and portraits of thirty years ago. For this reason, a collection work has been created, where these photographs have been cataloged and analyzed, to introduce them in the product designs. The result of the analyzes and comparisons of selfies and portraits captured thirty years ago, make us think how photography has changed its way of acting and represent the subject over the years, derived from technological changes. Also, as this medium has become an universal language that we all understand and use to communicate with each other. In the development of the project, the product designs are introduced in a physical and digital space, to provoque a relationship between space, person and photography. Encouraging the viewers, visitors or participants to reflect on the change that has occurred in the way of seeing and understanding photography and how it operated in the past. These concepts seem obvious but, people are not aware of them because they are accustomed and live with them daily. As mentioned, the place of action in which the project is focused, is the exhibition space of two galleries, since it is a matter of highlighting the importance of photographs that we devalue because of the ease with which we produce them. Every image or work of art becomes important when it is exhibited in a museum or gallery.

Abstract català

La proposta es centra en la importància del canvi de paradigma de la fotografia. En com aquest canvi ha afectat en la manera que hi havia de veure i entendre la fotografia abans de la revolució digital, i en com aquests canvis han produït una nova manera de veure-la i entendre-la actualment. S'ha desenvolupat un projecte col·laboratiu, on joves d'entre vint i trenta anys, dels cinc continents, han enviat imatges, sobretot centrades en selfies i retrats dels seus familiars realitzats fa trenta anys, en altres paraules, en la representació de l'ésser humà. S'ha creat una obra-col·lecció, on s'han catalogat i analitzat les imagetes, per introduir-les en les peces de disseny. El resultat de les anàlisis i comparacions dels selfies en dia i els retrats, fan pensar com la fotografia ha canviat la seva forma d'actuar i representar el subjecte a través dels anys, pel's canvis tecnològics. Així mateix, com aquest mitjà ha arribat a convertir-se en un llenguatge universal que tots entenem i utilitzem per comunicar-nos entre nosaltres mateixos. Així doncs, les peces de disseny, intervenen en un espai físic i digitalitzat, amb la creació de diferents peces de disseny, les quals provoquen una relació entre l'espai, la persona i la fotografia. Incitant als espectadors, participants a reflexionar sobre el canvi que s'ha produït en la manera de veure i entendre la fotografia i com aquesta operava antany. El lloc d'actuació en el qual es centra el projecte, entre d'altres és l'espai expositiu de dues galeries, ja que es tracta de remarcar la importància de fotografies que desvaloritzem per la facilitat amb què les produïm. Tota imatge o obra d'art cobra importància en estar exposada en un museu o una galeria.

Abstract español

La propuesta se centra en la importancia del cambio de paradigma de la fotografía. En como éste cambio ha afectado en el modo que había de ver y entender la fotografía antes de la revolución digital, y en como éstos cambios han producido una nueva manera de verla y entenderla actualmente. Por ello, se ha creado una obra-colección, dónde se han catalogado y analizado dichas fotografías, para introducirlas en las piezas de diseño. El resultado de los análisis y comparaciones de los selfies de hoy en día y los retratos capturados hace treinta años, nos hacen pensar como la fotografía ha cambiado su forma de actuar y representar al sujeto a través de los años, derivado de los cambios tecnológicos. Asimismo, como este medio ha llegado a convertirse en un lenguaje universal que todos entendemos y utilizamos para comunicarnos entre nosotros mismos. Así pues, al desarrollo del proyecto, las piezas de diseño, intervienen en un espacio físico y otro digitalizado, con la creación de distintas piezas de diseño, las cuales provocan una relación entre el espacio, la persona y la fotografía. Incitando a los espectadores, visitantes o participantes a que reflexionen en cuanto al cambio que se ha producido en el modo de ver y entender la fotografía y cómo ésta operaba antaño. El lugar de actuación en el cual se centra el proyecto, entre otros es el espacio expositivo de dos galerías, ya que se trata de resaltar la importancia de fotografías que desvalorizamos por la facilidad con las que las producimos. Toda imagen o obra de arte cobra importancia al estar expuesta en un museo o una galería.

Comentari