#noteexpongas -  Campaña de publicidad cross media sobre la exposición en  redes sociales de la generación millennial y los riesgos que conlleva.

#noteexpongas - Campaña de publicidad cross media sobre la exposición en redes sociales de la generación millennial y los riesgos que conlleva. Sandra Gavara, Julia Rufas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Cecília Górriz

Abstract anglés

The needing of sharing experiences and the necessity to explain what happens to us is innate to the human being, whom has always realized of his experiences. In the technological current context and in a moment in which the cyber-user it's at the same time recipient and speaker of information, the society has found in the social media a new way to explain to the world what's happening the whole time in the social area and also in the private one. The conclusion is that our privacy has died, at least in the networks. The " hidden face " of the technology is that, across the networks, the millennial generation has opened almost literally the door of his house for everyone, close friends but also for strangers that hide dark intentions. Those dark actions are known as cybercrimes, grooming, cyber harass, theft of information or even of identity… This project rises with the intention of arousing the millennial generation the degree of exhibition in the social networks and the dangers that they carry. *noteexpongas is a social experiment cross-country race - average, which seeks to face the user to this reality, showing the massive use and sometimes the non-thinking acts that he does with the social networks and like this make him face the reality of how he's undressing his own being for the world. Across a constellation of graphical and audio-visual pieces, the metaphor of the "nude" has been in use for making the user think on the own personal exhibition in the online channel. Every piece, separately, has its own voice, but if you put them together they create the present speech of the context: the millennial user in the network. They say that the information is power, and the one who owns this personal information own its power, and it doesn't matter how you get to that information, once you have it, it's all up to you, it's all yours. At the end we will be all saying what our grandparents said "if you don't want that something is known, you should not explain it to anyone", and technology doesn't change that.

Abstract català

La necessitat de compartir vivències i d'explicar el que ens passa és innata a l'ésser humà, que sempre ha donat compte de les seves experiències de viva veu, les ha escrit, les ha cantat ... En el context tecnològic actual i en un moment en el que l'usuari és alhora receptor i emissor d'informació, la societat ha trobat en les xarxes socials un nou canal per explicar al món el que li passa, tant en el pla social com en el personal. La intimitat ha mort, si més no en les xarxes. La "cara B" de la tecnologia és que, a través de les xarxes, la generació millennial obre gairebé literalment la porta de seva casa a ulls amics però també a mirades estranyes que poden amagar intencions ocultes i accions conegudes com ciberdelictes, robatori de dades , robatori d'identitat, grooming, ciberassetjament, etc. Aquest projecte neix amb la intenció de conscienciar a la generació millennial sobre el grau d'exposició a les xarxes socials i els perills que comporta. #noteexpongas és un experiment social cross-media, que busca enfrontar al 'sobreusuari' a aquesta realitat, mostrant-li que la utilització massiva i en ocasions irreflexiva de les xarxes socials el deixa "despullat" i, més enllà de mostrar al món una realitat a la seva imatge i semblança, deixa entreveure informació personal que hauria d'estar sempre sota clau. A través d'una constel·lació de peces gràfiques i audiovisuals, s'ha utilitzat la metàfora del "despullat" per fer-los reflexionar sobre la pròpia exposició personal al canal on-line. Cada peça per separat té veu pròpia, i juntes creen un discurs uniforme, present en cada racó del context de l'usuari millennial. Perquè la informació és poder, i la informació personal dóna poder a qui la posseeix, ja sigui a través d'una confidència o tafanejant en les xarxes. Al final, amb tecnologia o sense, serà veritat allò que deien els avis que "si no vols que se sàpiga, no ho expliquis".

Abstract español

La necesidad de compartir vivencias y de explicar lo que nos pasa es innata al ser humano, que siempre ha dado cuenta de sus experiencias de viva voz, las ha escrito, las ha cantado... En el contexto tecnológico actual y en un momento en el que el usuario es a la vez receptor y emisor de información, la sociedad ha encontrado en las redes sociales un nuevo canal para explicar al mundo lo que le ocurre, tanto en el plano social como en el personal. La intimidad ha muerto, por lo menos en las redes. La "cara B" de la tecnología es que, a través de las redes, la generación millenial abre casi literalmente la puerta de su casa a ojos amigos pero también a miradas extrañas que pueden esconder oscuras intenciones y acciones conocidas como ciberdelitos, robo de datos, robo de identidad, grooming, ciberacoso, etc. Este proyecto nace con la intención de concienciar a la generación millenial sobre el grado de exposición en las redes sociales y los peligros que conlleva. #noteexpongas es un experimento social cross-media, que busca enfrentar al ‘sobreusuario’ a esa realidad, mostrándole que la utilización masiva y en ocasiones irreflexiva de las redes sociales le “desnuda” y, más allá de mostrar al mundo una realidad a su imagen y semejanza, deja entrever información personal que debería estar siempre a buen recaudo. A través de una constelación de piezas gráficas y audiovisuales, se ha utilizado la metáfora del "desnudo" para hacerles reflexionar sobre la propia exposición personal en el canal on-line. Cada pieza por separado tiene voz propia, y al juntarse crean un discurso uniforme, presente en cada rincón del contexto del usuario millenial. Porque la información es poder, y la información personal da poder a quien la posee, ya sea a través de una confidencia o husmeando en las redes. Al final, con tecnología o sin ella, va a ser verdad aquello que decían los abuelos de que “si no quieres que se sepa, no lo expliques”.