Moodment, Espectáculo de danza interactivo audiovisual

Moodment, Espectáculo de danza interactivo audiovisual Eugenia Gimeno

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Cecília Górriz

Abstract anglés

Historically, artistic and expresive proposals like art or cinema, have tried to potentiate the viewer experience with the objective of introduce him more on the work. In fact, the neuroaesthetics is the neurobiology’s branch that demostrates that the human being is being emotionally affected for what he’s percieving. How is possible that the viewer is able to feel for something that just percieve? From that worry arises Moodment, a project that tries to demostrate how art is able to interfere on people’s mood. After researching on the neurocientific ambient and after analize the esencial expresive factors on the artistic ambient, it’s prsented an idea of show relating dance world and audiovisual language. The investigation for the execution of this piece has taken us to a trip through the tools and resources of audiovisual instalations, untill find a solution that links the expression of the dancer with the scene that fits with her, empowering the mood of the viewer. Moodment is a interactive show dance, based on open source tools, where the scenography reacts to the movement of the dancer, creating scenes generated in real time and empowering the expressive dialog of the artists.

Abstract català

Històricament, les propostes artístiques i expressives como l’art o el cinema, han tractat de potenciar l’experiència de l’espectador per tal d’aconseguir introduïr-lo al màxim en la narrativa de la peça. De fet, la neuroestètica és una branca de la neurologia que demostra que l’èsser humà es veu anímicament afectat pel que percep, d’una manera o d’una altra. Com és possible que l’espectador arribi a sentir, a emocionar-se per alguna cosa que només percep? D’aquesta inquietud neix Moodment, un projecte que pretén mostrar com l’art és capaç d’interferir en l’estat d’ànim d’una persona. A partir d’una recerca en l’ambit de la neurociència i d’un anàlisi dels factors expressius essencials dins del àmbit artístic, es planteja una proposta d’espectacle relacionant el món de la dansa i els llenguatges audiovisuals. La investigació per a l’execució de la peça ens ha portat per un recorregut de les eines i recursos de les instal·lacions audiovisual, fins a trobar una solució que enllaça l’expressivitat de la ballarina amb la de l’escenari que l’acompanya, potenciant al màxim les sensacions de l’espectador. Moodment és un espectacle de dansa interactiu, basat en eines de codi lliure, en el qual l’escenografía reacciona al moviment dels ballarins, tot creant escenaris generats a temps real i reforçant el discurs expressiu dels intèrprets.

Abstract español

Históricamente, las propuestas artísticas y expresivas como el arte o el cine, han tratado de potenciar la experiencia del espectador con el objetivo de conseguir introducirlo al máximo en la narrativa de la pieza. De hecho, la neuroestética es una rama de la neurología que demuestra que el ser humano se ve anímicamente afectado por lo que percibe, de una forma u otra. ¿Cómo es posible que el espectador llegue a sentir, a emocionarse por algo que solo percibe? De esta inquietud nace Moodment, un proyecto que pretende mostrar cómo el arte es capaz de interferir en el estado de ánimo de una persona. A partir de una investigación en el ámbito de la neurociencia i de un análisis de los factores expresivos esenciales dentro del ámbito artístico, se plantea una propuesta de espectáculo relacionado con el mundo de la danza y del lenguaje audiovisual. La investigación para la ejecución de la pieza nos ha llevado por un recorrido de las herramientas y recursos de las instalaciones audiovisuales, hasta encontrar una solución que enlaza la expresividad de la bailarina con la del escenario que la acompaña, potenciando al máximo las sensaciones del espectador. Moodment es un espectáculo de danza interactivo, basado en herramientas de código abierto, en el cual la escenografía reacciona a los movimientos de los bailarines, creando así escenarios generados a tiempo real y reforzando el discurso expresivo de los intérpretes.