Élle, ¿Quiénes somos?

Élle, ¿Quiénes somos? Alejandra Gil Ribes, Isabel Quilez Soler

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Josep M Marimon, Cecília Górriz

Abstract anglés

Élle is the spanish neutral pronoun used to speak of a person with a non binary gender, es decir, does not identify with any of the two genders (man, woman). In the historical context of the patriarcal society, the woman has had to imitate the paper of the man in the fight for the equality of rights between genders. This has been due to the fact that the dominant figure of this social structure is the masculine, therefore the women have not seen another exit than manifest with the same pattern to be listened. These demonstrations have been led by the feminist movement, which has caused along the history revolutions that have promoted changes to institutional level, legal, political and economic. The situation has derived historically in constant clashes between genders, and in spite of the big attainments that has achieved the collective feminine, the patriarcal structure still in full shape. Nevertheless, at the present moment it works in the more micro way, is a structure that has gone back almost invisible to the eyes, but that continues operating and generating differences between man and women, disabling like this the attainment of an equity between genders. A part of the current feminist fight has ended in a movement that has joined fights of different collective, like for example the trans collective, bringing like this a new social system which refuses the dichotomy of woman and man. As a consequence of all this activity, we consider some questions: In which place remains the concept of femininity? Which is succeint at present with this term or feeling? Since which positionings is, or is not beneficial to define or redefine this concept? Can we ‘retribuir’ the femininity to several bodies without taking into account the biological characteristics? Is it a concept, a state or even rotted to feel it like an energy? These are only some of the questions that pose along the visual route of our project, no only in an only piece, but also in a totally necessary debate to see the reality of the opposite opinions that are present but no visible.

Abstract català

Élle és el pronom neutre que s'utilitza per parlar d'una persona de gènere no binari, és a dir, que no s'identifica amb cap del dos gèneres. En el context històric de la societat patriarcal, la dona ha hagut d'imitar el paper de l'home en la lluita per a la igualtat de drets entre gèneres. Això ha estat a causa que la figura dominant d'aquesta estructura social és la masculina, per tant, les dones no van veure una altra sortida que manifestar-se amb el mateix patró per ser escoltades. Aquestes manifestacions han estat liderades pel moviment feminista, el qual ha provocat al llarg de la historia revolucions que han promogut canvis a nivell institucional, legal, polític i econòmic. La situació ha derivat històricament en enfrontaments constants entre gèneres, i malgrat els grans assoliments que ha aconseguit el col·lectiu femení, l'estructura patriarcal segueix en plena forma. No obstant això, actualment treballa en el més ‘micro’, és una estructura que s'ha tornat gairebé invisible als ulls, però que segueix operant i generant diferències entre home i dones, impossibilitant així l'assoliment d'una equitat entre gèneres. Una part de la lluita feminista actual ha desembocat en un moviment que ha unit lluites de diferents col·lectius, com per exemple el col·lectiu trans, portant així un nou sistema social en què es rebutja la dicotomia de dona i home. Com a conseqüència de tota aquesta activitat, ens plantegem una sèrie de preguntes: En quin lloc queda la feminitat? Què està succeïnt actualment amb aquest terme o sentiment? Des de quin posicionament és, o no és beneficiós definir o redefinir aquest concepte? Podem retribuir la feminitat a diversos cossos sense tenir en compte les característiques biològiques? És un concepte, un estat o fins i tot podríem sentir-ho com una energia? Aquestes són algunes de les preguntes que plantegem al llarg del recorregut visual del nostre projecte, no solament en una peça única, sinó també en un debat totalment necessari per veure la realitat de les opinions oposades, que estan presents però no visibles.

Abstract español

Élle, es el pronombre neutro que se utiliza para hablar de una persona de género no binario, es decir, que no se identifica con ninguno de los dos géneros. En el contexto histórico de la sociedad patriarcal, la mujer ha tenido que imitar el papel del hombre en la lucha para la igualdad de derechos entre géneros. Esto ha sido debido a que la figura dominante de esta estructura social es la masculina, por tanto, las mujeres no han visto otra salida que manifestarse con el mismo patrón para ser escuchadas. Estas manifestaciones han sido lideradas por el movimiento feminista, el cual ha provocado a lo largo de la historia revoluciones que han promovido cambios a nivel institucional, legal, político y económico. La situación ha derivado históricamente en enfrentamientos constantes entre géneros, y a pesar de los grandes logros que ha conseguido el colectivo femenino, la estructura patriarcal sigue en plena forma. No obstante, actualmente trabaja en lo más micro, es una estructura que se ha vuelto casi invisible a los ojos, pero sigue operando y produciendo diferencias entre géneros, imposibilitando así el logro de una equidad. Una parte del movimiento feminista actual ha desembocado en una actividad que ha unido luchas de diferentes colectivos, como por ejemplo el colectivo trans, trayendo así un nuevo sistema social en que se rechaza la dicotomía de mujer y hombre. Como consecuencia de toda esta actividad, nos planteamos una serie de preguntas: ¿En qué lugar queda la feminidad? ¿Qué está sucediendo actualmente con este término o sentimiento? ¿Desde qué posicionamiento es, o no es beneficioso definir o redefinir este concepto? ¿Podemos retribuir la feminidad a diversos cuerpos sin tener en cuenta las características biológicas? ¿Es un concepto, un estado o incluso podríamos sentirlo como una energía? Estas son solo algunas de las preguntas que planteamos a lo largo del recorrido visual de nuestro proyecto, no solo en una pieza única, sino también en un debate totalmente necesario para ver la realidad de las opiniones opuestas que están hoy día presentes pero no visibles.