“Archivo digital personal, Laura líquida

“Archivo digital personal, Laura líquida" Laura Subirats

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Josep M Marimon

Abstract anglés

This archive-shaped project works in different ways. Through a process of design investigation and experimentation, it intends to bring us questions about the present’s obsolescence. Not only it is a personal project based in the documentation and itemization of a material stimulus set, which has accompanied me through my 22 year life, but is also involves the destruction of this set, and therefore, the assimilation of the ephemerally and of the importance of the action of forgetting over the action of remembering. All this is related to Zygmunt Bauman’s Liquid Modernity idea, which acknowledges that change is permanent. This idea is even more obvious in a digital paradigm, where nothing remains but constant change. After this auto destructive process, I ask myself if I will be able to close this stage and become to a rite of passage towards somewhere else, where I can detach myself from all material memory in order to start all over again. On the other hand, I wonder if in our contemporary socio-cultural context, the archives are sill considered functional, and if the preservation of material culture has become something useless.

Abstract català

Aquest és un projecte que en forma d’arxiu funciona de diferents maneres. A través d’un procés d’investigació i experimentació en disseny es pretén treballar en un procés inútil que convidi a reflexionar sobre l’obsolescència del present. No només es tracta d’un procés personal basat en documentar i inventariar un conjunt d’estímuls materials que m’han acompanyat al llarg dels meus 22 anys de vida, sinó també de la destrucció d’aquest, i per tant, l’assimilació de la fugacitat de les coses i la importància de l’acció d’oblidar per sobre de la de recordar. Tot això basat en la teoria de la modernitat líquida de Zygmunt Bauman, on hem de prendre consciència dels canvis constants. Encara més en un paradigma digital, on res perdura i es viu d’una renovació constant. Em pregunto, si després d’aquest procés autodestructiu seré capaç de tancar una etapa i esdevenir en un ritual de pas cap a altre lloc, on puc acabar desprenent-me de tot record material i començar de nou. I, per altra banda també em pregunto si en un context sociocultural contemporani, els arxius segueixen essent funcionals, i si la preservació de tota cultura material s’ha convertit en quelcom inútil.

Abstract español

Este es un proyecto que en forma de archivo funciona de distintas maneras. A través de un proceso de investigación y experimentación en diseño, trata de abrir preguntas sobre la obsolescencia del presente. No solo consiste en un proceso personal basado en la documentación e inventarización de un conjunto de estímulos materiales que me han acompañado a lo largo de mis 22 años de vida, sino también en la destrucción de este y por tanto, la asimilación de lo efímero y la importancia de la acción de olvidar por encima de la de recordar. Todo esto relacionado con la teoría de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, donde debemos tomar consciencia de los cambios constantes. Aún más en un paradigma digital, donde nada perdura y se vive de una renovación constante. Me pregunto, si después de este proceso autodestructivo seré capaz de cerrar una etapa y devenir un ritual de paso hacia otro lugar, donde pueda desprenderme de todo recuerdo material, para empezar de nuevo. Y por otro lado, si en un contexto sociocultural contemporáneo, los archivos siguen siendo funcionales, y si la preservación de toda cultura material se ha convertido en algo inútil.