La lluita de classes a la societat de les dades. Política d’intimitat.

La lluita de classes a la societat de les dades. Política d’intimitat. Raquel Pallejà de Mingo

Juny 2016

Tutor

David Torrents

Abstract anglés

La tecnologia ens aliena a polítiques de privacitat la lectura de les quals abasteix a un públic molt reduït d’interessats. I encara que pertanyem a aquesta classe de persones, haurem d’acceptar les seves condicions si volem fer ús d’aquestes facilitats o serveis. És a dir: o acceptes, o te’n vas. Però la segona opció és difícil d’escollir, donat que tenim massa dependència a aquests serveis o tecnologies i, fins i tot, podria excloure’ns del col·lectiu social al qual pertanyem. El propòsit d’aquest treball, és donar a conèixer al públic en general els contractes que firmen diàriament sense adonar-se’n, pretenent que la ciutadania prengui consciència del que suposa l’acceptació de les polítiques de privacitat i la dificultat que tenim per informar-nos-en. En el context actual, al qual estem familiaritzats a veure i acceptar polítiques de privacitat als nostres mòbils i ordinadors o a escoltar la veu robòtica de Movistar demanant astutament que cedim les dades que generem, què passaria si ho veiéssim al dia a dia quotidià? Empaperar la smartcity de polítiques de privacitat; vestir i menjar amb termes d’ús i condicions, no són hipòtesis tan allunyades a la realitat actual. El resultat fruit d’aquest intercanvi de dades, de manera conscient o inconscient per part dels usuaris, és que han sorgit empresaris, que subtilment les segmenten i comercialitzen de forma paralegal.

Comentari

És lloable el llarg procés de maduració d’aquest projecte de disseny especulatiu realitzat per Raquel Pallejà, on analitza diferents aspectes de la nostra vida quotidiana en relació amb el Big Data. El projecte va més enllà del territori bidimensional propi del Disseny gràfic, per crear una escenografia amb trets de caire escultòric. Valorem positivament la integració de text dins de l’espai i en objectes per buscar la interacció dels usuaris. Aporta veracitat a la investigació quan cerca més preguntes que respostes en el moment que es llança al carrer amb voluntat de copçar l’opinió de la gent. 

 

La lluita de classes a la societat de les dades. Política d’intimitat.
La lluita de classes a la societat de les dades. Política d’intimitat.
La lluita de classes a la societat de les dades. Política d’intimitat.
La lluita de classes a la societat de les dades. Política d’intimitat.
La lluita de classes a la societat de les dades. Política d’intimitat.
La lluita de classes a la societat de les dades. Política d’intimitat.
La lluita de classes a la societat de les dades. Política d’intimitat.
La lluita de classes a la societat de les dades. Política d’intimitat.