The Fox Sisters

The Fox Sisters Manuel Mateos Paz

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Joan Ros

Abstract català:

El figurinisme és una de les especialitats que sorgeixen del disseny de modes. Es pot definir com el disseny de vestits destinats a un espectacle, o com la creació de figurins.
Per tant, el figurinista és el qui exerceix aquest ofici.

Prenent un encàrrec professional com a punt de partida, s’emprèn aquest projecte amb la intenció d’endinsar-se i comprendre el món del figurinisme, per resoldre posteriorment el disseny de figurins d’una microòpera.

Pren molta importància en aquest projecte el procés de creació i desenvolupament, ja que, encara que és similar al del disseny de moda comercial dista, en algunes qüestions,  de la seva metodologia.

Abstract espanyol:

El figurinismo es una de las especialidades que surgen del diseño de modas. Se puede definir como el diseño de atuendos destinados a un espectáculo, o como la creación de figurines.
Por ende, el figurinista es quien desempeña este oficio.

Tomando un encargo profesional como punto de partida, se emprende este proyecto con la intención de adentrar-se y comprender el mundo del figurinismo, para, posteriormente, resolver el diseño de figurines de una microópera.

Toma mucha importancia en este proyecto el proceso de creación y desarrollo, ya que, aunque es similar al del diseño de moda comercial dista, en algunas cuestiones, de la metodología del mismo.

Abstract anglès

Costume design is one of the specialities arising from fashion design. It can be defined as the design of costumes for a show, or the creation of figurines.
The costume designer is therefore the person who carries out this profession.

Taking a professional commission as a starting point, this project is undertaken with the intention of delving into and understanding the world of costume design, in order to subsequently resolve the design of the costumes for a micro-opera.

The process of creation and development takes on great importance in this project, as, although it is similar to that of commercial fashion design it differs, in some aspects, from its methodology.

Memòria del projecte

Download Fox_sisters.pdf

https://baued-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manuel_mateos_student_bau_cat/EXEb4XnrQBlFnxZs2oMcsFoBALLn6djzxwbvD6mRG9DVRQ?e=RCHNzx

The Fox Sisters The Fox Sisters The Fox Sisters