Unmutted: el arte invisible

Unmutted: el arte invisible Verónica Espinel

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Abstract català:

Al llarg de la història de l’art, les dones han estat representades com a muses i inspiració artística. No va ser fins a la dècada dels 70 que el moviment d’art i de crítica d’art feminista es va consolidar i es va dedicar a analitzar la representació de les dones a l’art i de l’art produït per dones.

L’objectiu d’aquest projecte és donar visibilitat a les dones que han passat desapercebudes de la història de l’art i qüestionar les formes actuals que es fan servir per donar-los visibilitat mitjançant l’ús de paper translúcid, el qual es converteix en una eina per emfasitzar la invisibilitat a la que s’han vist sotmeses les artistes. El projecte es posa en circulació mitjançant accions de guerrilla, portant les peces a llibreries i llocs de souvenirs.

L’absència de la dona artista a l’educació i la meva experiència estudiant Història de l’Art a Batxillerat ha estat el que ha impulsat aquest projecte. Des d’una edat primerenca fins a les classes d’Història de l’Art, se’ns ensenyen les grans obres creades per homes no només oblidant les dones, sinó ignorant que han estat oblidades.

Abstract espanyol:

A lo largo de la historia del arte, las mujeres han sido representadas como musas e inspiración artística. No fue hasta la década de los 70 que el movimiento de arte y de crítica de arte feminista se consolidó y se dedicó a analizar la representación de las mujeres en el arte y del arte producido por mujeres.

El objetivo de este proyecto es dar visibilidad a las mujeres que han pasado desapercibidas de la historia del arte y cuestionar las actuales formas que se utilizan para darles visibilidad mediante el uso de papel translúcido, el cual se convierte en una herramienta para enfatizar la invisibilidad a la que se han visto sometidas las artistas. El proyecto se pone en circulación a través de acciones de guerrilla, llevando las piezas a librerías y puestos de souvenirs.

La ausencia de la mujer artista en la educación y mi experiencia estudiando Historia del Arte en Bachillerato ha sido lo que ha impulsado este proyecto. Desde una temprana edad hasta en las clases de Historia del Arte, se nos enseñan las grandes obras creadas por hombres no solo olvidando a las mujeres, sino ignorando que han sido olvidadas.

Abstract anglès

Throughout art history, women have been depicted as muses and artistic inspiration. It was not until the 1970s that the feminist art and art criticism movement was consolidated and devoted to analyzing the representation of women in art and art produced by women.

The objective of this project is to give visibility to women who have gone unnoticed in the history of art and to question the current forms that are used to give them visibility through the use of translucent paper, which becomes a tool to emphasize the invisibility to which the artists have been subjected. The project is put into circulation through guerrilla actions, taking the pieces to bookstores and souvenir stands.

The absence of female artists in education and my experience studying art history in high school has been what has driven this project. From an early age to Art History classes, we are taught the great works created by men not only forgetting women, but ignoring that they have been forgotten.

Etiquetes

ARTE | disseny crític | mujer