Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer.

Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Josu Larrea , Erika Sarrias

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Abstract català:

Notes on disorientation.Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Aquí neix una investigació que des de l'espacialitat reflexiona sobre el que és ser queer en l'actualitat. L'espai públic i privat es converteixen en agents principals interpel·lant els cossos queer a l'acció. En aquest procés desafiant habitar i compartir ens porten a la deriva com a metodologia, posant en paral·lel teories, converses, accions, experiències i referents generen nous marcs de coneixement. Així creem una peça editorial que recull tot aquest procés, donant valor a la relació entre text i disseny, continent i contingut, que ens permet entendre també el llibre com a espai fluid d'exploració del saber i la cultura.

 

Abstract espanyol:

Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. 

Aquí nace una investigación que desde la espacialidad reflexiona sobre lo que es ser queer en la actualidad. El espacio público y privado se convierten en agentes principales interpelando a los cuerpos queer a la acción. En este proceso desafiante habitar y compartir nos llevan a la deriva como metodología. Poniendo en paralelo teorías, conversaciones, acciones, experiencias y referentes se generan nuevos marcos de conocimiento. Así, creamos una pieza editorial que recoge todo este proceso, dando valor a la relación entre texto y diseño, continente y contenido, que nos permite entender también el libro como espacio fluido de exploración del saber y la cultura.

 

Abstract anglès

Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer.

Here starts an investigation that drawing from spaces reflects on what it means to be queer nowadays. Public and private space become the main agents challenging queer bodies to action. In this process inhabiting and sharing lead us to the use of disorientation as a methodology. Putting theories, conversations, actions, experiences and references in parallel, new frameworks of knowledge are generated. Thus, we created an editorial piece that captures this whole process, giving value to the relationship between text and design, continent and content, which also allows us to understand the book as a fluid space of exploration for knowledge and culture.

 

Memòria del projecte

Download SarriasLarreatfg.pdf
Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer. Notes on disorientation. Un diálogo en torno a la fisicalidad de lo queer.