BLADE

BLADE Alejandro Giménez Yéboles

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Abstract català:

Aquest projecte gira al voltant del disseny i la producció d’equipacions de esports (pronunciat "i sports") que són competicions de videojocs, també coneguts com a esports electrònics.

Durant els darrers anys els esports han anat creixent, guanyant fama i seguidors. Pel que fa a BLADE, aquest augment de fanàtics ha resultat en un nombre que va creixent exponencialment de jugadors i, per tant, d’equips amateurs que són, en essència, el nostre client potencial.

Els jugadors d’esports electrònics, així com els de qualsevol altra disciplina, poden triar equipar-se amb una indumentària que comparteixin i que els representi com a equip. Aquesta indumentària serà la imatge de cara al públic, que podran mostrar en esdeveniments i competicions presencials o remotes.

El projecte o marca en qüestió, que he anomenat BLADE, se centra en la creació d’una plataforma de disseny, producció i venda on aquests equips podran adquirir les seves equipacions i col·leccions de manera senzilla

Abstract espanyol:

Este proyecto gira en torno al diseño y producción de equipaciones de esports (pronunciado "i sports") que son competiciones de videojuegos, también conocidos como deportes electrónicos.

Durante los últimos años los esports han ido creciendo, ganando fama y seguidores. En lo que a BLADE respeta, este aumento de fanáticos ha resultado en un número que va creciendo exponencialmente de jugadores y, por tanto, de equipos amateurs que son, en esencia, nuestro cliente potencial.

Los jugadores de deportes electrónicos, así como los de cualquier otra disciplina, pueden elegir equiparse con una indumentaria que compartan y que los represente como equipo. Esa indumentaria será su imagen de cara al público, que podrán mostrar en eventos y competiciones presenciales o remotas.

El proyecto o marca en cuestión, la cual he nombrado BLADE, se centra en la creación de una plataforma de diseño, producción y venta donde estos equipos podrán adquirir sus equipaciones y colecciones de forma sencilla.

Abstract anglès

This project revolves around the design and production of esports kits which are video game competitions, also known as electronic sports.

During the last years esports have been growing, gaining fame and followers. As far as BLADE is concerned, this increase in fans has resulted in an exponentially growing number of players and therefore amateur teams that are essentially our potential customer.

Esports players, as well as those of any other discipline, can choose to outfit themselves in apparel that they share and that represents them as a team. This clothing will be their image to the public, which they can show at face-to-face or remote events and competitions.

The project or brand in question, which I have named BLADE, focuses on the creation of a design, production and sales platform where these teams will be able to purchase their kits and collections easily.

Video del projecte