El Llindar Híbrid

El Llindar Híbrid Anna Meléndez Morales

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Abstract català:

Davant la nostra relació creixent amb les pantalles, i partint de les idees de Un Cuarto Propio Conectado de Remedios Zafra on redefineix els espais de privacitat, aquest projecte es planteja com una investigació que qüestiona els límits de l’habitar contemporani. (Habitar) el llindar híbrid és, doncs, una hipòtesi entorn aquest habitar en un constant llindar entre allò tangible i allò digital. El projecte es desenvolupa a través d’un diàleg entre referents teòrics, formals i l’experiència pròpia, convergint en una sèrie d’experimentacions de formats diversos: instal·lacions, accions a apps de la xarxa que impliquen l’exposició de la pròpia privacitat, l’experimentació matèrica i la digital. D’aquesta manera, doncs, en el diàleg entre diferents formats i estratègies, s’explora l’habitar i el seu llindar híbrid.

Abstract espanyol:

Ante nuestra creciente relación con las pantallas, y partiendo de las ideas de Un Cuarto Propio Conectado de Remedios Zafra donde redefine los espacios de privacidad, este proyecto se plantea como una investigación que cuestiona los límites del habitar contemporáneo. (habitar) el umbral híbrido es, pues, una hipótesis en torno a este habitar en un constante umbral entre lo tangible y lo digital. El proyecto se desarrolla a través de un diálogo entre referentes teóricos, formales y la experiencia propia, convergiendo en una serie de experimentaciones de distintos formatos: instalaciones, acciones en apps de la red que implican la exposición de la propia privacidad, la experimentación matérica y la digital. De este modo, pues, en el diálogo entre distintos formatos y estrategias, se explora el habitar y su umbral híbrido.

Abstract anglès

Faced with our growing relationship with screens, and based on the ideas from Un Cuarto Propio Conectado  of Remedios Zafra where she redefines the spaces of privacy, this project is an investigation that questions the limits of contemporary inhabiting. (inhabiting) the hybrid threshold is, therefore, a hypothesis about this inhabiting on a constant threshold between the tangible and the digital. The project is developed through a dialogue between theoretical and formal references and my own experience, converging in a series of experiments in different formats: installations, actions in web apps that involve the exposure of one’s own privacy, material and digital experimentation. In this way, in the dialogue between different formats and strategies, inhabiting and its hybrid threshold are explored.

El Llindar Híbrid El Llindar Híbrid El Llindar Híbrid El Llindar Híbrid El Llindar Híbrid El Llindar Híbrid