A Dive Into The Heart

A Dive Into The Heart Joel Boneu

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Abstract català:

A Dive Into The Heart neix de la necessitat personal de compendre el sentiment de pertinença, del dolor i, a la vegada, de l’esperança de trobar el nostre autèntic jo.

A través d’un conte audiovisual, es mostra el viatge emocional de un nen perdut entre dos móns que s’enfronta als aspectes traumàtics de la seva vida. 

L’jnvestigació dels conceptes No-Espai i sobremodernitat han estat el punt de partida per el desenvolupament posterior de la narrativa. Així doncs, el nostre protagonista haurà de buscar en el seu interior el “lloc“ al qual pertany.

La composició musical i la narrativa visual, creada en animació 2D i 3D, s’han desenvolupat paral·lelament, mantenint un diàleg constant, tenint ambdós la mateixa importancia per la realització de la peça. 

 

Abstract espanyol:

 

A Dive Into The Heart nace de la necesidad personal de entender el sentimiento de pertenecer, del dolor y, a la vez, de la esperanza de encontrar a nuestro auténtico yo. 

A través de un cuento audiovisual, se muestra el viaje emocional de un niño perdido entre dos mundos que se enfrenta a los aspectos traumáticos de su vida.

La investigación de los conceptos No-Lugar y Sobremodernidad han sido el punto de partida para el posterior desarrollo de la narrativa. De esta forma, nuestro protagonista deberá buscar en su interior el “lugar” al que pertenece.

La composición musical y la narrativa visual, creada en animación 2D y 3D, se han desarrollado paralelamente, manteniendo un diálogo constante, teniendo ambos la misma importancia para la realización de la pieza.

 

Abstract anglès

A Dive Into The Heart is born from the personal need to understand the feeling of belonging, the pain and, at the same time, the hope of finding our authentic self. 

Through an audiovisual story, it shows the emotional journey of a boy lost between two worlds facing the traumatic aspects of his life.

The investigation of the concepts of Non-Place and Overmodernity has been the starting point for the subsequent development of the narrative. In this way, our protagonist must search within himself for the “place” to which he belongs.

The musical composition and the visual narrative, created in 2D and 3D animation, have been developed in parallel, maintaining a constant dialogue, both having the same importance for the realization of the piece.

Video del projecte

A Dive Into The Heart A Dive Into The Heart A Dive Into The Heart A Dive Into The Heart