VIRTUAL FICTIONAL FRIENDS

VIRTUAL FICTIONAL FRIENDS Irene Rocher

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Abstract català:

Virtual Fictional Friends (VFF) és un projecte que examina el fenomen de les relacions parasocials des de la perspectiva del nou contingut a Internet i els anomenats influencers. Les relacions parasocials són un fenomen descrit per Horton & Wohl el 1956, on analitzaven la relació unilateral d’amistat que podia desenvolupar l’espectador amb persones que només coneixien a través dels mitjans de comunicació tradicionals com la televisió o la ràdio. El treball aprofundeix en les formes en què aquestes travessen a l’individu en el seu dia a dia i també una exploració visual gràfica del tema. Es tracta d’una oda les relacions parasocials, com una eina més en la qual acudir com a font d’inspiració i com alguna cosa sòlida al que aferrar-se en un món on ja res perdura. Com a mostra d’això s’ha desenvolupat una experimentació partint d’una impressora tèrmica manual i termoplàstics.

Abstract espanyol:

Virtual Fictional Friends (VFF) es un proyecto que examina el fenómeno de las relaciones parasociales desde la perspectiva del nuevo contenido en Internet y los llamados influencers. Las relaciones parasociales son un fenómeno descrito por Horton & Wohl en 1956, donde analizaban la relación unilateral de amistad que podía desarrollar el espectador con personas que solo conocían a través de los medios de comunicación tradicionales como la televisión o la radio. El trabajo ahonda en las formas en que estas atraviesan al individuo en su día a día y también una exploración visual gráfica del tema. Se trata de una oda las relaciones parasociales, como una herramienta más en la que acudir como fuente de inspiración y como algo sólido a lo que agarrarse en un mundo donde ya nada perdura. Como muestra de ello se ha desarrollado una experimentación  partiendo de una impresora térmica manual y termoplásticos.

Abstract anglés:

Virtual Fictional Friends (VFF) is a project that examines the phenomenon of parasocial relationships from the perspective of new content on the Internet and the so-called influencers. Parasocial relationships are a phenomenon described by Horton & Wohl in 1956, where they analyzed the unilateral relationship of friendship that the viewer could develop with people they only knew through traditional media such as television or radio. The work delves into the ways in which these cross the individual in their day-to-day life and also a graphic visual exploration of the subject. It is an ode to parasocial relationships, as one more tool to turn to as a source of inspiration and as something solid to hold on to in a world where nothing lasts. As proof of this, an experimentation has been developed starting from a manual thermal printer and thermoplastics.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download vff_1.pdf

Informació complementaria del projecte

El projecte té diferents peces: editorial, instal·lació, objectes, pòsters i un compte d'instagram.

https://www.instagram.com/virtualfictionalfriends/

Video 2 del projecte

Video 3 del projecte

Informació complementaria del projecte

El projecte té diferents peces: editorial, instal·lació, objectes, pòsters i un compte d'instagram.

https://www.instagram.com/virtualfictionalfriends/