Vèrtex

Vèrtex Nausica Musach

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Abstract català:

Vèrtex és observar, és forma, és procés, és tangible i és digital.
Vèrtex sorgeix de la necessitat de canviar els papers protagonistes en un món on les formes i les estructures que composen la tangibilitat, són invisibilitzades pel seu ús o la seva presència en l’espai-temps.
Vèrtex proposa dues publicacions que reflexionen sobre un nou concepte anomenat Antipictograma, que defineix una altra manera d’entendre i representar el món: La primera, anomenada Memorium, mostra el procés de recerca, el manifest, el procés formal i els resultats sobre aquesta proposta representativa. La segona presenta els resultats en mode de Mostrarium de totes aquestes traduccions i interpretacions de la realitat tangible.
Vèrtex pretén ser un punt d’atenció, una atracció que inciti al lector a veure el que ens rodeja amb unes altres ulleres.

Abstract espanyol:

Vèrtex es observar, es forma, es proceso, es tangible y es digital.
Vèrtex surge de la necesidad de cambiar los papeles protagonistas en un mundo donde las formas y las estructuras que componen la tangibilidad, son invisibilizadas por su uso o su presencia en el espacio-tiempo.
Vèrtex propone dos publicaciones que reflexionan sobre un nuevo concepto llamado Antipictograma, que define otra forma de entender y representar el mundo: La primera, llamada Memorium, muestra el proceso de investigación, el manifiesto, el proceso formal y los resultados sobre esta propuesta representativa. La segunda presenta los resultados en modo de Mostrarium de todas estas traducciones e interpretaciones de la realidad tangible.
Vèrtex pretende ser un focus de atención, una atracción que incita al lector a ver lo que nos rodea con otras gafas.

Abstract anglés:

Vèrtex is observe, it’s form, it’s process, it’s tangible and it’s digital.
Vèrtex arises from the need to change the leading roles in a world where the shapes and structures that make up the tangibility are made invisible by their use or their presence in space-time.
Vèrtex proposes two publications that reflect on a new concept called Antipictogram, which defines another way of understanding and representing the world: The first, called Memorium, shows the research process, the manifesto, the formal process and the results on this proposal representative. The second presents the results in Mostrarium mode of all these translations and interpretations of tangible reality.
Vèrtex aims to be a point of attention, an attraction that encourages the reader to see what surrounds us with other glasses.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download tfg-memoria-pdf.pdf

Més documentació (opcional)

Download tfg-mostrarium-pdf_3.pdf

Video del projecte