Surveillance Power

Surveillance Power Sandra Párraga

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Abstract català:

Quin tipus de poder tenen l'ordre i el disseny? Com afecta el disseny en l'ordre existent de la societat actual? El disseny té un paper clau en molts dels nostres hàbits de consum i la producció estandarditzada de productes, símbols i espais influeix en la perpetuació de conductes excloents de minories i persones amb cossos no-normatius (Klein, A. i Thietz, K., 2018).

El disseny controla l'ordre de lectura i la prioritat del contingut que se'ns ofereix, venent el nostre temps i atenció al millor postor (Harris, T., 2016). L'objectiu d'aquest projecte és obrir preguntes i reflexions sobre l'ètica, paper i obligacions del disseny com a òrgan de poder social. Quin és el paper de el disseny en el nostre sistema de consum insostenible, efímer i que crea desigualtats?

Abstract espanyol:

¿Qué tipo de poder tienen el orden y el diseño? ¿Cómo afecta el diseño en el orden existente de la sociedad actual? El diseño tiene un papel clave en muchos de nuestros hábitos de consumo y la producción estandarizada de productos, símbolos y espacios influye en la perpetuación de conductas excluyentes de minorías y personas con cuerpos no-normativos (Klein, A. y Thietz, K., 2018).

El diseño controla el orden de lectura y la prioridad del contenido que se nos ofrece, vendiendo nuestro tiempo y atención al mejor postor (Harris, T., 2016). El objetivo de este proyecto es abrir preguntas y reflexiones acerca de la ética, papel y obligaciones del diseño como órgano de poder social. ¿Cuál es el papel del diseño en nuestro sistema de consumo insostenible, efímero y que crea desigualdades?

Abstract anglés:

What kind of power do order and design have? How does design affect the existing order of today's society? Design plays a key role in many of our consumption habits and the standardised production of products, symbols and spaces influences the perpetuation of behaviours that exclude minorities and people with non-normative bodies (Klein, A. and Thietz, K., 2018).

Design controls the reading order and priority of the content we are offered, selling our time and attention to the highest bidder (Harris, T., 2016). The aim of this project is to open up questions and reflections on the ethics, role and obligations of design as an organ of social power: what is the role of design in our unsustainable, ephemeral and inequality-creating system of consumption?

Peces incloses:

Audiovisual, Web, Maquetes i prototips

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download SurveillancePower-SandraParraga_2.pdf

Video del projecte

Video 2 del projecte

Surveillance Power Surveillance Power Surveillance Power Surveillance Power