Simei o Desenvolupament de models d’experimentació entorn l’àmbit tipogràfic fent ús d’una metodologia chulísima

Simei o Desenvolupament de models d’experimentació entorn l’àmbit tipogràfic fent ús d’una metodologia chulísima Ariadna Sánchez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Abstract català:

Simei o "Desenvolupament de models d’experimentació entorn l’àmbit tipogràfic fent ús d’una metodologia chulísima" proposa la redefinició o exploració de l'àmbit de la tipografia a través de l'experimentació. Es fa ús d'una metodologia específica basada en la simbiosi que posa el focus en el tractament dels límits; com es poden treballar des de la transformació nodrint-los d'elements aliens per arribar a noves lectures, estètiques o formes d'entendre aquest camp. 

          Es realitzen tres experiments diferents que validen aquest mètode de treball aprofundint en diversos aspectes de la tipografia i com l’hem identificat al llarg de la seva història concloent en tres peces finals. Es finalitza amb una publicació que recull tots els processos i documentació duts a terme al llarg del projecte.

Abstract espanyol:

Simei o "Desarrollo de modelos de experimentación entorno el ámbito tipográfico haciendo uso de una metodología chulísima" propone la redefinición o exploración del ámbito de la tipografía a través de la experimentación. Se hace uso de una metodología específica basada en la simbiosis que pone el foco en el tratamiento de los límites; como se pueden trabajar desde la transformación nutriéndolos de elementos ajenos para llegar a nuevas lecturas, estéticas o formas de entender este campo.

          Se realizan tres experimentos diferentes que validan este método de trabajo profundizando en varios aspectos de la tipografía y como lo hemos identificado a lo largo de su historia concluyente en tres piezas finales. Se finaliza con una publicación que recoge todos los procesos y documentación llevados a cabo a lo largo del proyecto.

Abstract anglés:

Simei or "Development of experimental models around the typographical field using a chulísima methodology" proposes redefining or exploring the field of typography through experimentation. A specific symbiosis-based methodology that puts the focus on the treatment of limits is used; how can be worked from the transformation by nourishing them from foreign elements to new readings, aesthetics, or ways of understanding this field. 

          Three different experiments are carried out that validate this method of work by deepening various aspects of typography and how we have identified it throughout its history by concluding it in three final pieces. This project concludes with a publication which collects all the processes and documentation carried out throughout the project.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Sanchez_Ariadna_TFG.pdf