SIMBIOSIS

SIMBIOSIS Almen Palomino Suero

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mònica Mestanza

Abstract català:

Passar temps al costat de la MAR ens transmet 

a totes una sensació de llibertat i felicitat, 

amb un mateix i amb allò que ens envolta 

en aquest precís moment.

 

Però... Tenim una relació equilibrada amb ell? 

 

L’objectiu d’aquest projecte consisteix a explorar 

la relació entre l’humà i el seu entorn natural, 

en concret amb la MAR Mediterrània. 

 

Amb la finalitat de fer més evident la nostra

interdependència, es genera una dualitat 

entre l’artificial i el natural.

 

Es pretén tangibilitzar, a través d’un discurs propi,

una sèrie d’escultures de ceràmica i residus 

de PLÀSTIC, recuperats en cales concretes 

de l’illa d’Eivissa.

 

Les peces s’inspiren en les BOLES DE NEPTÚ 

i la Posidònia, la planta endèmica més longeva 

i més contaminada del Mediterrani. 

 

S’acompanyen d’un fragment editorial, amb veus pròpies

de cada cala, on es reflecteixen diferents punts de vista,

a través de converses amb professionals del món MARí,

i observacions personals amb documentació fotogràfica 

de cada exploració en micro.

 

Es busca un diàleg reflexiu i introspectiu, 

entre la persona i les diferents peces, 

amb la finalitat de proposar un canvi 

de responsabilitat mediambiental.

Abstract espanyol:

Pasar tiempo junto al MAR nos transmite 

a todas una sensación de libertad 

y felicidad, con uno mismo y con aquello 

que nos rodea en ese preciso momento.

 

Pero... ¿Tenemos una relación equilibrada con él? 

 

El objetivo de este proyecto consiste 

en explorar la relación entre el humano 

y su entorno natural, en concreto 

con el MAR Mediterráneo. 

 

Con el fin de hacer más evidente nuestra

interdependencia, se genera una dualidad 

entre lo artificial y lo natural.

 

Se pretende tangibilizar, 

a través de un discurso propio, una serie 

de esculturas de cerámica y residuos de PLÁSTICO,

recuperados en calas concretas de la isla de Ibiza.

 

Las piezas se inspiran en las BOLAS 

DE NEPTUNO y la POSIDONIA, la planta endémica

más longeva y más contaminada del Mediterráneo. 

 

Se acompañan de un fragmento editorial, 

con voces propias de cada cala, donde se reflejan

diferentes puntos de vista, a través de conversaciones 

con profesionalesdel mundo MARino, y observaciones personales

con documentación fotográfica de cada exploración en micro.

 

Se busca un diálogo reflexivo e introspectivo,

entre la personay las diferentes piezas,

con el fin de proponer un cambio

de responsabilidad medioambiental.

Abstract anglés:

Spending time by the SEA gives everyone a sense 

of freedom and happiness, with oneself and 

with that which surrounds us at that precise moment. 

 

But... Do we have a balanced relationship with him? 

 

The aim of this project is to explore 

the relationship between humans 

and their natural environment, specifically 

with the Mediterranean SEA. 

 

In order to make our interdependence more evident, 

a duality is generated between the artificial and the natural. 

 

It is intended to tangibilize, 

through its own discourse, a series of ceramic

sculptures and PLASTIC waste, recovered 

in specific coves of the island of Ibiza. 

 

The pieces are inspired by the NEPTUNE BALLS 

and the POSIDONIA, the longest and most polluted

endemic plant in the Mediterranean.  

 

They are accompanied by an editorial fragment, 

with voices specific to each cove, 

where different points of view are reflected, 

through conversations with professionals 

from the MARine world, and personal observations 

with photographic documentation 

of each micro exploration. 

 

A reflective and introspective dialogue 

is sought between the person and the different

pieces, in order to propose a change 

of environmental responsibility.

Peces incloses:

Peces editorials, Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download SIMBIOSIS_ALMEN_PALOMINO_TFG_3.pdf

Informació complementaria del projecte

El proyecto esta conformado por un conjunto de piezas de cerámica y microplásticos, como eje principal,

y un formato editorial que acompaña su discurso. (por el momento disponible online, se adjuntaran fotos de la formalización donde se aprecia una combinación de texturas de papel diversas).

Video del projecte

Informació complementaria del projecte

El proyecto esta conformado por un conjunto de piezas de cerámica y microplásticos, como eje principal,

y un formato editorial que acompaña su discurso. (por el momento disponible online, se adjuntaran fotos de la formalización donde se aprecia una combinación de texturas de papel diversas).