Ser andróginx es ser y no ser.

Ser andróginx es ser y no ser. Marina Jerez Burillo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Abstract català:

Ha arribat el moment del veritable espectacle, benvinguts als anys 70 submergits en el moviment Glam Rock, ple d'excessos, Glitter i llibertat sexual. El Glam Rock ha provocat la revolució sexual, l'alliberament de gènere, deixar els prejudicis enrere, i eliminar els límits del gènere davant la societat.

Androginx és ser i no ser, és un projecte que realitza una mirada extensa des dels anys 70, en un context on la revolució sexual torna a agafar força, i acaba per parlar del s. XXI, aportant documentació més tècnica del que és l'androgínia. Descobrirem la manera en què l'androgínia s'ha anat adaptant a aquestes diferents èpoques, com està evolucionant actualment i observar el positiu i negatiu d'aquesta posició social. També és important veure com tots els àmbits del disseny es comporten davant d'aquest tema i intenten des d'una posició de privilegi de-construir el disseny binari, i trencar amb límits del gènere.

El projecte es desenvolupa a partir del disseny especulatiu aconseguint una marca de productes quotidians en un hipotètic món androgin. "Glow Blow" s'ha creat a partir de la meva experiència personal i la meva visió, generant una nova forma d'entendre els productes i la societat andrògina aportant un aire diferent i utòpic als objectes de disseny.

Abstract espanyol:

Ha llegado el momento del verdadero espectáculo, bienvenid@s a los años 70 sumergidos en el movimiento Glam Rock, lleno de excesos, Glitter y libertad sexual. El Glam Rock ha provocado la revolución sexual, la liberación de género, dejar los prejuicios atrás, y eliminar los límites del género ante la sociedad. Androginx es ser y no ser, es un proyecto que realiza una mirada extensa desde los años 70, en un contexto donde la revolución sexual vuelve a coger fuerza, termina por hablar del s. XXI, aportando documentación más técnica de lo que es la androginia.

Descubriremos la manera en que la androginia se ha ido adaptando en estas diferentes épocas, como está evolucionando actualmente y observar lo positivo y negativo de esta posición social. También es importante ver cómo todos los ámbitos del diseño se comportan frente a este tema e intentan desde una posición de privilegio de-construir el diseño binario, y romper con límites del género.

El proyecto se desarrolla a partir del diseño especulativo realizando una marca de productos cotidianos en un hipotético mundo andrógino. “Glow Blow” se ha creado a partir de mi experiencia personal y mi visión, generando una nueva forma de entender los productos y la sociedad andrógina aportando un aire diferente y utópico a los objetos de diseño.

Abstract anglés:

It's time for the real show, welcome to the 70's immersed in the Glam Rock movement, full of excess, glitter and sexual freedom. Glam Rock has provoked the sexual revolution, gender liberation, leaving prejudices behind, and eliminating the limits of gender in society.

Androginx is to be and not to be, is a project that takes an extensive look from the 70s, in a context where the sexual revolution is gaining strength again, ends up talking about the XXI century, providing more technical documentation of what is androgyny. We will discover the way in which androgyny has been adapting in these different eras, how it is currently evolving and observe the positive and negative of this social position. It is also important to see how all areas of design behave in front of this issue and try from a position of privilege to deconstruct the binary design, and break with gender boundaries.

The project is developed from the speculative design making a brand of everyday products in a hypothetical androgynous world. "Glow Blow" has been created from my personal experience and vision, generating a new way of understanding androgynous products and society, bringing a different and utopian air to design objects.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Ser_y_no_ser_Mjerez_memoria_1.pdf
 Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser. Ser andróginx es ser y no ser.