Save the Queen

Save the Queen Marion Harper

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mònica Mestanza

Abstract català:

 

‘Save the Queen’ pretén visualitzar la tasca considerable que realitzen les abelles en l’ecosistema —pol·linitzar les plantes i que per tant aquestes puguin reproduir-se— a través de la creació de testos dissenyats per ser penjats a les façanes dels edificis dels diversos barris de la ciutat de Barcelona. Mitjançant aquestes peces i la cooperació dels veïns es creen espais aeris verticals on les abelles urbanes puguin disposar de diverses fonts d’on poder recol·lectar aliment. 

La verticalitat de l’estructura que els testos componen pretén crear un nexe d’unió entre els habitants dels edificis veïns posant sobre la taula la problemàtica que suposa la desaparició de les abelles i proveint-los d’un ésser viu a cuidar en comú: una planta­.

Els testos estan teixits combinant la tècnica de l’elaboració de cistelles i els nusos mariners. Es fa una recerca matèrica perquè els testos estiguin elaborats de la forma més respectuosa amb el medi ambient possible per tal que el projecte sigui coherent.

Abstract espanyol:

‘Save the Queen’ pretende visualizar la tarea considerable que realizan las abejas en el ecosistema —polinizar las plantas y que por tanto estas puedan reproducirse— a través de la creación de macetas diseñadas para ser colgadas de las azoteas de los edificios de la ciudad de Barcelona. Mediante estas piezas y la cooperación de los vecinos se crean espacios aéreos donde las abejas urbanas puedan disponer de diversas fuentes de donde poder recolectar alimento. 

La verticalidad de la estructura que las macetas componen pretende crear un nexo de unión entre los habitantes de edificios vecinos poniendo sobre la mesa la problemática que supone la desaparición de las abejas y proveyéndolos de un ser vivo en común a cuidar: una planta.

Las macetas están tejidas mediante la combinación de las técnicas de elaboración de cestas y de nudos marineros. Se realiza una búsqueda matérica para que las macetas estén elaboradas de la forma más respetuosa con el medio ambiente posible para que el proyecto sea coherente.

Abstract anglés:

 

‘Save the Queen’ aims to visualize the important task which bees carry out in the ecosystem —pollinating plants in order to enable reproduction— through the creation of planters or pots designed to be hanged from the rooftops of the buildings within the city of Barcelona. Through these compositions and the cooperation of the neighbours, an exterior space is created so that urban bees can be provided with multiple food sources. 

The vertical structure which the pots compose form a link between the people living in adjacent buildings, laying out the devastation which bee disappearance can cause and providing them with a living being in common: a plant.

The pots are created combining techniques used for basket weaving and sailing knots. An investigation focused on materials is carried out in order to create the pots in the most environmentally friendly way possible for the project to be coherent.

Peces incloses:

Peces editorials, Producte, Audiovisual, Peces sonores

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Harper_TFG.pdf

Més documentació (opcional)

Download Harper_Fotollibre.pdf

Video del projecte

Video 2 del projecte

Save the Queen Save the Queen Save the Queen Save the Queen