Omonia: Sistema gráfico para representar emociones

Omonia: Sistema gráfico para representar emociones Elena Pla Morales

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Roc Abalat

Abstract català:

Les emocions influeixen en el benestar i la qualitat de vida d’una persona, però arribar a entendre-les i gestionar-les no és gens fà- cil. Omonia consisteix en el desenvolupament d’un sistema gràfic per a representar emocions, que sorgeix de la necessitat de fer senzill el que és complicat.

A través de la investigació sobre les emocions, s’arriba als psi- còlegs Paul Ekman i Robert Plutchik, les dues persones que ser- veixen com a inspiració per al desenvolupament de el projecte a causa de les connexions que es troben entre les seves teories psicològiques i el disseny gràfic. La finalitat d’el projecte és fer visible la rellevància que tenen les emocions en les nostres vida i l’important que és l’educació emocional. A més, vol servir com a via per ajudar a millorar la comunicació emocional, conscienciar i enderrocar tabús sobre la salut mental.

 

Abstract espanyol:

 Las emociones influyen en el bienestar y la calidad de vida de una persona, pero llegar a entenderlas y gestionarlas no es nada fácil. Omonia consiste en el desarrollo de un sistema gráfico para representar emociones, que surge de la necesidad de hacer sencillo lo complicado.

A través de la investigación sobre las emociones, se llega a los psicólogos Paul Ekman y Robert Plutchik, las dos personas que sirven como inspiración para el desarrollo del proyecto debido a las conexiones que se encuentran entre sus teorías psicológicas y el diseño gráfico. La finalidad del proyecto es visibilizar la relevancia que tienen las emociones en nuestras vida y lo importante que es la educación emocional. Además, quiere servir como vía para ayudar a mejorar la comunicación emocional, concienciar y derribar tabúes acerca de la salud mental.

 

Abstract anglés:

Emotions influence a person’s well-being and quality of life, thus understanding and managing them is key, which can be hard at ti- mes. Omonia consists of the development of a graphic system to represent emotions, emerging from the need to make the com- plicated simple.

The psychologists Paul Ekman and Robert Plutchik served as an inspiration for the development of the project due to the con- nections that were found between their psychological theories on emotions and graphic design. The purpose of the project is to make the relevance of emotions visible, and highlight the im- portance of emotional education. In addition, Omonia wants to support and improve emotional communication, raise awareness and break down taboos about mental health.

 

Peces incloses:

Peces editorials, Pes de comunicació

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Pla_Morales_Memoria.pdf

Més documentació (opcional)

Download posters_iconos.pdf