infoFLAG.

infoFLAG. Jana Garcia Poncela

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Abstract català:

Les banderes tenen un disseny, uns colors i uns símbols específics, i el seu origen i significat té un  perquè. Què passaria si es fes un redisseny d’aquestes, però basant els colors en indicadors que evidencien les problemàtiques dels països que es representen?

 

infoFLAG pretén crear un sistema de transformació i redisseny de banderes i dels seus colors per tal que aquests representin conceptes reals d’acord amb les problemàtiques de cada país, i representar-les a partir de les dades i percentatges investigats.

 

Aquest procés s’ha desenvolupat a partir de 6 indicadors, que recullen dades de tots els àmbits mitjançant l’anàlisi PESTLE, i aquests indicadors són: El polític, l’econòmic, el social, el tecnològic, el d’entorn (o mediambiental) i el legal.

 

L’objectiu d’aquest projecte és la visualització, tant de dades com de problemàtiques, i les possibles comparacions i conclusions que es poden extreure de la situació dels països a partir d’aquestes. També, transformar les banderes perquè passin de tindre una funció simbòlica a una funció crítica.

Abstract espanyol:

Las banderas tienen un diseño, unos colores y unos símbolos específicos, y su origen y significado tiene un porqué. ¿Qué pasaría si se hiciera un rediseño de estas, pero basando colores en indicadores que evidencian las problemáticas de los países que se representan?

infoFLAG pretende crear un sistema de transformación y rediseño de banderas y de sus colores para que estos representen conceptos reales de acuerdo con las problemáticas de cada país, y representarlas a partir de los datos y porcentajes investigados.

Este proceso se ha desarrollado a partir de 6 indicadores, que recogen datos de todos los ámbitos mediante el análisis pestle, y estos indicadores son: El político, el económico, el social, el tecnológico, el de entorno (o medioambiental ) y el legal.

El objetivo de este proyecto es la visualización, tanto de datos como de problemáticas, y las posibles comparaciones y conclusiones que se pueden extraer de la situación de los países a partir de estas. También, transformar las banderas para que pasen de tener una función simbólica a una función crítica.

Abstract anglés:

Countries flags have specific design, colors, and symbols, according to their historical meaning. What would happen if they were redesigned in a way that colors are used to display indicators about the country’s most relevant issues?

 

infoFLAG aims to create a process of transformation and redesign of flags using their colors to represent actual concepts that are interlinked to the country’s reality. This will be accomplished by using real metrics obtained from open data sources.

 

The method is based on 6 indicators that depict different aspects of the analysed countries, using the PESTLE analysis. These metrics have been chosen to represent principal axes as: political, economic, social, technological, environmental, and legal.

 

One of the goals of this project is the visualisation of data and issues, allowing comparisons between countries and coming into conclusions about their respective situations according to a common baseline. On the other hand, this is a good way of transforming flags, so they can have not only a symbolic but a critical meaning.

Peces incloses:

Pes de comunicació

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download memoria_infoFLAG_JanaGarcia.pdf

https://baued-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jana_garcia_student_bau_cat/Ec_OJnovjttNsfyQVMWTuJgBZqoJ0GYgS9Y99E8FcgPCbQ?e=DtfSno

Informació complementaria del projecte

 

Enllaç al OneDrive on hi ha tots els arxius entregables: 
https://baued-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jana_garcia_student_bau_cat/EmXVKFASRPVOlso92CsI58kBQ8OO1mBlqka4_FoJNo-h2A?e=VGYgo5

 

Informació complementaria del projecte

 

Enllaç al OneDrive on hi ha tots els arxius entregables: 
https://baued-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jana_garcia_student_bau_cat/EmXVKFASRPVOlso92CsI58kBQ8OO1mBlqka4_FoJNo-h2A?e=VGYgo5

 

infoFLAG. infoFLAG. infoFLAG. infoFLAG. infoFLAG. infoFLAG. infoFLAG. infoFLAG. infoFLAG. infoFLAG.