Gráphien. Una aproximació a la història de la lletra.

Gráphien. Una aproximació a la història de la lletra. Berta Tetuà Carnero

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Roc Abalat

Abstract català:

El codi i el llenguatge ens permeten entendre les formes de les lletres que veiem, llegir i escriure. Aquestes formes tenen un motiu i una evolució històrica que les ha fet ser així. Per això podem entendre que tant una “a” carolina, com una “a” itàlica són la mateixa lletra sense que ens sembli gens estrany.
Gráphien és un projecte que parla sobre la lletra. Partint de la idea que la tipografia és l’element vertebrador i diferencial del dissenyador gràfic, s’ha volgut indagar en l’origen de les formes que la componen. Des de l’aparició de les majúscules romanes a occident, les lletres han anat evolucionant en diferents camins. A vegades unificant-se, d’altres separant-se, però moltes de les escriptures han perdurat o han tingut un paper molt important en el desenvolupament de la comunicació escrita.
El projecte parla de l’evolució de les formes de les lletres i de la seva relació amb el context històric, cultural i/o polític; però també de la importància de com i amb què s’escriuen aquelles formes. S’intenta posar en valor el que hem heretat de tot això i la importància de les decisions, conscients o atzaroses, que van determinar les formes de les lletres.
Gráphien es formalitza amb quatre peces editorials que expliquen i exemplifiquen aquests canvis que ha viscut la lletra, centrant-se en la majúscula romana, la carolina, les escriptures gòtiques i la cursiva, relacionant-la amb referents actuals.

Abstract espanyol:

El còdigo y el lenguaje nos permiten entender las formas de las letras que vemos, leemos y escribimos. Estas formas tienen un motivo y una evolución histórica que las hace ser así. Por eso podemos entender que una “a” carolina o una “a” itálica son la misma letra sin tener demasiado problema.
Gráphien es un proyecto que habla sobre la letra . Partiendo de la idea que la tipografía es el elemento que vertebra y diferencia el trabajo del diseñador gráfico, se ha querido indagar en el origen de las formas que la componen. Des de la aparición de las mayúsculas romanas en occidente, las letras han evolucionado hacia diferentes caminos. A veces unificándose, otras separándose pero muchas de esas escrituras han acabado marcando las letras actuales y han supuesto un papel importante para el desarrollo de la comunicación escrita.
El proyecto habla de la evolución de las formas de las letras y de su relación con el contexto histórico, cultural y/o político; pero también de la importancia de como y con que herramienta se escriben esas formas. Se intenta poner en valor lo que hemos heredado de toda esas escrituras y la importancia de las decisiones, conscientes o por azar, que en un pasado determinaron las formas de las letras.
Gráphien se formaliza en cuatro piezas editoriales que explican y ejemplifican estos cambios que ha sufrido la letra, centrándose en la mayúscula romana, la carolina, las escrituras góticas y la cursiva, relacionándolas con referentes actuales.

Abstract anglés:

The code and lenguage allow us to know the letters’ shape that we see, to read and to write. These shapes have a goal and a historical evolution that have made them so. That is why we can understand that both a Carolina and an italic are the same character without we doubt about it.
Gráphien it’s a project around letters. Starting with the idea that the typography is the main element of graphic designer, it has sought to dive in the origin of the forms that make it up. Since the born of Roman capital letters in West, the letters have been evolving in different ways. Sometimes unifying them, others separating them, but many of the scriptures have remained or have had a very important role in the written communication’s development.
The project is around the shape’s letters’ evolution and their relationship with historical, cultural and/or political context; but also of the importance of “how” and “with what” those shapes are written. It tries to heat up what we have inherited and the importance of conscious and random decisions, that have determined the letter shapes.
Gráphien is formalized with four editorial pieces which explain and exemplified these changes that letter have experimented, focusing on Roman capital, Carolingian, Gothic and Italic texts, bounding it with current references.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Tetua_Berta_TFG_Graphien.pdf