Designtiny

Designtiny Alicia Gil Martínez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Abstract català:

La idea que el dissenyador és un geni creador que produeix peces partint del no-res és cosa de el passat. Actualment el dissenyador ha aconseguit treure una mica de el pes que carregava sobre les seves espatlles acceptant que hi ha molts factors que afecten l'objecte final. Aquests actants condicionen les decisions que es prenen durant el procés de treball i alteren i reformulen la peça segons quin sigui el seu comès, el context històric en què s'està creant, el pressupost proporcionat, fins i tot la data límit per a ser entregat, són factors que alteren la presa de decisions i s'ha de ser conscient. Així i tot el dissenyador segueix tenint molta responsabilitat sobre el resultat de el disseny i moltes vegades pot resultar dur haver de prendre certes decisions.

Designtiny és un projecte que pretén ajudar a l'dissenyador durant el seu procés de treball proporcionant-li una sèrie d'artefactes màgics o actants que li indiquen que decisions ha de prendre en cada moment.

Abstract espanyol:

La idea de que el diseñador es un genio creador que produce piezas partiendo de la nada es cosa del pasado. Actualmente el diseñador ha conseguido quitarse algo del peso que cargaba sobre sus hombros aceptando que existen muchos factores que afectan al objeto final. Estos actantes condicionan las decisiones que se toman durante el proceso de trabajo y alteran y reformulan la pieza según cuál sea su cometido, el contexto histórico en el que se está creando, el presupuesto proporcionado, incluso la fecha límite para ser entregado, son factores que alteran la toma de decisiones y se debe ser consciente de ello. Aun así el diseñador sigue teniendo mucha responsabilidad acerca del resultado del diseño y muchas veces puede resultar duro tener que tomar ciertas decisiones.

Designtiny es un proyecto que pretende ayudar al diseñador durante su proceso de trabajo proporcionándole una serie de artefactos mágicos o actantes que le indican que decisiones debe tomar en cada momento.

Abstract anglés:

The idea that the designer is a creative genius who produces pieces starting from nothing is a thing of the past. Currently the designer has managed to remove some of the weight that he carried on his shoulders, accepting that there are many factors that affect the final object. These actants condition the decisions that are made during the work process and alter and reformulate the piece according to its mission, the historical context in which it is being created, the budget provided, even the deadline to be delivered, are factors that they alter decision-making and you must be aware of this. Even so, the designer still has a lot of responsibility for the result of the design and many times it can be hard to have to make certain decisions.

Designtiny is a project that aims to help the designer during his work process by providing him with a series of magical artifacts or actants that indicate what decisions he must make at all times.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download aliciagil_memoria_1.pdf
Designtiny Designtiny Designtiny Designtiny Designtiny Designtiny Designtiny Designtiny Designtiny Designtiny