Bazar Bizarre

Bazar Bizarre Laura Jalón Buxó

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Abstract català:

És possible desmitificar els estigmes i estereotips de la comunitat xinesa a Espanya mitjançant la creació de productes propis d'un basar? Es pot ajudar a la integració d'aquest grup en la societat espanyola a través del disseny? 

 

El projecte Bazar Bizarre pretén reformular objectes característics del basar mitjançant l'aplicació d'una nova gràfica, amb l'objectiu de canviar la percepció espanyola de la comunitat xinesa i trencar els estereotips, llegendes i estigmes que afecten aquesta comunitat, així com abordar qüestions sobre la integració social i com aquesta és una tasca que requereix un esforç per part de tots.

Abstract espanyol:

¿Es posible desmitificar los estigmas y estereotipos de la comunidad china en España mediante la creación de productos propios de un bazar? ¿Se puede ayudar a la integración de este grupo en la sociedad española a través del diseño? 

 

El proyecto Bazar Bizarre pretende reformular objetos característicos del bazar mediante la aplicación de una nueva gráfica, con el objetivo de cambiar la percepción española de la comunidad china y romper los estereotipos, leyendas y estigmas que afectan esta comunidad, así como abordar cuestiones sobre la integración social y como esta es un trabajo que requiere un esfuerzo por parte de todos. 

Abstract anglés:

Is it possible to erase the stigmas and stereotypes of the Chinese community in Spain by creating products found in bazaars? How can design help the social inclusion of this group in Spanish society?

 

The Bazar Bizarre project aims to reformulate characteristic objects of the bazaar by applying a new graphic, with the intention of changing the Spanish perception of the Chinese community and breaking the stereotypes, legends and stigmas that affect this collective, as well as addressing issues about social inclusion and how it is a job that requires an effort on the part of all of us.

Peces incloses:

Peces editorials, Producte

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download memoria_tfg_laura_jalon_1.pdf
Bazar Bizarre Bazar Bizarre Bazar Bizarre Bazar Bizarre Bazar Bizarre Bazar Bizarre