BAJA DE LA NUBE: ¿ES INTERNET SOSTENIBLE?

BAJA DE LA NUBE: ¿ES INTERNET SOSTENIBLE? Vicky García-Romeral

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Roc Abalat

Abstract català:

Quan parlem del disseny sostenible visualitzem fàcilment un packaging amb paper reciclat, amb una tipografia verda potser, però, què succeeix en l'àmbit digital? Internet contamina? Quina repercussió té això en el disseny gràfic? Totes aquestes preguntes ens porten a fer-nos la següent: Internet pot ser sostenible? Utilitzem una gran diversitat d'eines online en el nostre dia a dia que, sense ser conscients, van emetent CO2. Per això, la realitat és que internet, en general, no és sostenible, però podem minimitzar l'impacte a través de petits gestos. Un paper molt important en aquest àmbit és el disseny web i la programació, ja que són els principals creadors de tots els llocs web que visitem. Per tant, les decisions preses en aquestes fases poden influir en el grau de contaminació del projecte. Aquest projecte pretén donar a conèixer l’impacte d’aquestes decisions en un moment clau per la problemàtica  ambiental.

Abstract espanyol:

Cuando hablamos del diseño sostenible visualizamos fácilmente un packaging con papel reciclado, con una tipografía verde quizás, pero, ¿qué sucede en el ámbito digital? ¿Internet contamina? ¿Qué repercusión tiene esto en el diseño gráfico? Todas estas preguntas nos llevan a hacernos la siguiente: ¿Internet puede ser sostenible? Empleamos una gran variedad de herramientas online en nuestro día a día que, sin que seamos conscientes, van emitiendo CO2. Por eso la realidad es que internet, en general, no es sostenible pero podemos minimizar el impacto a través de pequeños gestos. Un papel muy importante en este ámbito es el de los responsables del diseño web y la programación ya que son los principales creadores de todos los sitios web que visitamos. Por tanto, las decisiones tomadas en estas fases pueden influir en el grado de contaminación del proyecto. Este proyecto pretende dar a conocer el impacto de estas decisiones en un momento clave para la problemática ambiental.

Abstract anglés:

When we talk about sustainable graphic design we easily visualize a packaging made with recycled paper, perhaps with a green typeface, but what happens in a digital environment? Does the Internet pollute? How does this influence graphic design? All these questions lead us to ask ourselves the next one: can the Internet be sustainable?  We use a wide variety of online tools in our day to day that, without our knowledge, emit CO2. For that reason, the truth is that the Internet, overall, isn’t sustainable. We can minimize the impact through small gestures. Graphic designers and developers have a very important role. They’re the principal creators of all websites we visit everyday. That’s why the decisions made in these phases can influence the degree of contamination of the project. This project aims to publicize the impact of these decisions at a key moment for the environmental problem.

Peces incloses:

Web