Aromas de amor

Aromas de amor Núria Grifols Vallejo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mònica Mestanza

Abstract català:

Aromas de amor sorgeixen d’una reflexió interna i d’una preocupació personal sobre què és l’amor, quins tipus existeixen i la seva evolució al llarg de la història. Segons Plató al banquet, l’amor es tracta d’una manera més tangible i física, creant un entorn amable però alhora reflexiu sobre això, fent aquestes preguntes, què és bell, què vol algú bo? Més tard, Jhon Alan Lee va afirmar que l’amor es podia mostrar en colors primaris i secundaris. En conseqüència, gràcies a l’estudi d’aquests autors, ens condueix a la idea d’amor que arriba als nostres dies.

 

El projecte consisteix en un estudi de les diferents formes d’amor que existeixen i conviuen a la nostra societat a partir d’una personificació físico-material i olfactiva-sensorial de la qual hem fet un estudi mitjançant diferents enquestes per conèixer i analitzar com viu cada persona l’amor. Un cop realitzat l’estudi de les mateixes i després de descomposar cadascuna de les preguntes, ens va sortir la idea de fer una col·lecció de perfums que en general s’associen a un aroma i un color, passem d’alguna cosa intangible a quelcom tangible i que crear en cada persona una experiència única.

Abstract espanyol:

Aromas de amor surge a partir de una reflexión interna e una inquietud personal sobre qué es el amor, que tipos existen, y su evolución a lo largo de la historia. Según Platón en el banquete, se trata el amor de forma más tangible y física, creando un entorno amistoso pero a la vez reflexivo sobre el mismo, haciéndose preguntas tales, que es lo bello, que desea alguien bueno. Más adelante Jhon Alan Lee exponía que los amores se podían exponer en colores primarios y secundarios. En consecuencia, gracias al estudio de estos autores nos lleva a la idea de amor que llega a nuestros días.

 

El proyecto está formado por un estudio de las diferentes formas de amor que existen y conviven en nuestra sociedad a partir de una personificación física-material y olfativa-sensorial de las cuales hemos hecho un estudio a través de diferentes encuestas para saber y analizar cómo cada persona vive el amor. Una vez realizado el estudio de las mismas y tras descomponer cada una de las preguntas, nos surgió la idea, de realizar una colección de perfumes que en rasgos generales se asocian con un aroma y color, pasamos de algo intangible a algo tangible y eso creará en cada persona una experiencia única. 

Abstract anglés:

Aromas de amor arises from an internal reflection and a personal concern about what love is, what types exist, and its evolution throughout history. According to Plato at the banquet, love is treated in a more tangible and physical way, creating a friendly environment but at the same time reflective about it, asking such questions, what is beautiful, what does someone good want. Later Jhon Alan Lee stated that love could be displayed in primary and secondary colors. Consequently, thanks to the study of these authors, it leads us to the idea of ​​love that reaches our days.

 

The project consists of a study of the different forms of love that exist and coexist in our society from a physical-material and olfactory-sensory personification of which we have made a study through different surveys to know and analyze how each person lives love. Once the study of them had been carried out and after decomposing each of the questions, we got the idea, to make a collection of perfumes that in general are associated with an aroma and color, we go from something intangible to something tangible and that will create in each person a unique experience.

Peces incloses:

Producte, Peces interactives, Maquetes i prototips

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download nuriagrifols_memoria_AROMAS.pdf