Alma digital

Alma digital Ariana Aguilar Borrull

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Abstract català:

Ànima Digital és un projecte que proposa la creació d’avatars, fent servir la tipografia com a punt de partida per a formalitzar la identitat, allunyar-la de la realitat i descontextualitzar-la. 

L’objectiu no és crear identitats idíl·liques ni falses com seria una identitat virtual, on l’individu pot obtenir la representació que ell vulgui, sinó que es busca aproximar la identitat real de cadascuna de les persones. 

Ànima digital, és una App que ha estat dissenyada expressament, perquè l’individu pugui crear la seva pròpia identitat quan vulgui i on vulgui, mantenint la seva privacitat. Només ell la coneixerà i per a qualsevol altra persona, serà una composició abstracta que podrà entendre al seu gust. 

A través d’un procés d’interpretació del resultat de preguntes vinculades a adjectius que defineixen la identitat i a través de l’App Ànima digital, s’ha aconseguit que cada individu tingui la seva única identitat plasmada en una composició poètica i expressiva. Sense ser una projecció física de la persona sinó una representació abstracta i real, una imatge que cada un tindrà de forma única.

Abstract espanyol:

Alma Digital es un proyecto que propone la creación de avatares, usando la tipografía como punto de partida para formalizar la identidad, alejarla de la realidad y descontextualizarla.

El objetivo no es crear identidades idílicas ni falsas como sería una identidad virtual, donde el individuo puede obtener la representación que él quiera, sino que se busca aproximar la identidad real de cada una de las personas.

Alma digital, es una App que ha sido diseñada expresamente, para que el individuo puede crear su propia identidad cuando quiera y donde quiera, manteniendo su privacidad. Sólo él la conocerá y para cualquier otra persona, será una composición abstracta que podrá entenderla a su gusto.

A través de un proceso de interpretación del resultado de preguntas vinculadas a adjetivos que definen la identidad y a través de la App Alma digital, se ha logrado que cada individuo tenga su única identidad plasmada en una composición poética y expresiva. Sin ser una proyección física de la persona sino una representación abstracta y real, una imagen que cada uno tendrá de forma única.

Abstract anglés:

Digital Soul it’s a project with the purpose of create avatars using the typography as a base to formalise the identity, ward off from reality and decontextualize it.

The main objective isn’t create idyllic or false identities how would it be a virtual identity, where the user can obtain or create his preferred representation, otherwise looks for approach the real identity of each of the people.

Digital Soul it’s an application specially design to help the user to create his identity wherever and whenever he wants maintaining his privacy. Only him will know it, and for another person it becomes an abstract composition understanding it with on his liking. 

Through an interpretation process of the result of the questions linked to adjectives that define the identity trough the App “Digital Soul”, has been achieved that each user has his own identity plastered in a poetic and expressive composition. Without being a physic projection of the person otherwise a real and abstract representation, an image that each one will have in a unique form.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download ArianaAguilarTFGMemoria.pdf

Video del projecte

Video 2 del projecte

Video 3 del projecte

Alma digital Alma digital Alma digital Alma digital Alma digital Alma digital Alma digital Alma digital Alma digital Alma digital Alma digital Alma digital Alma digital Alma digital