Aísthesis

Aísthesis Andrea Regüés Lao

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Abstract català:

Una reivindicació de l’eròtica no com un exercici sexual, sinó com la constància d’allò que t’impulsa a sortir de tu, a escoltar-te i a entrar en connexió amb tu mateix. Un marc de disposicions i propensions que ens portin a enredar-nos i establir una propera intimitat amb tot allò que no som nosaltres, això sí, sense oblidar-nos del nostre propi descobriment i el nostre sentir.

 

Una eròtica que neix de l’atracció cap a l’altre, que suscita curiositat i interès, però sobretot que produeix fascinació cap a alguna cosa externa; però que el teu cos sent i gaudeix al mateix temps i fins i tot a l’uníson. De com desdibuixar els límits entre el nostre jo i la resta de contextos per establir vincles amb éssers humans i no humans. Potser vindria a ser una declaració d’amor cap a la fusió cos-ànima.

 

Pretenc escapar dels límits eròtics relacionats, habitualment amb la sexualitat, per obrir pas a un altre ventall de sensacions i/o escenaris que propiciïn aquesta inclinació profunda de plaer. Per ser comprès com un plaer sentit des d’un prisma mental, i no tan carnal. Doncs la reflexió i el diàleg amb la ment i ànima d’un mateix, crec, que és el pas fonamental per a comprendre aquesta eròtica plenament.

 

I finalment dotar aquesta d’igualtat i hegemonia, amb una inclinació que no discrimina, íntima i interna, allunyada de gèneres. Desdibuixant la barrera entre sensualitat i intel·lecte. Tot és vàlid. Llançar-se a conèixer, tocar, llepar, abraçar, besar, mossegar, contemplar, assaborir ... en definitiva connectar el nostre cos contenidor amb l’essència del nostre ésser.

Abstract espanyol:

Una reivindicación de la erótica no como un ejercicio sexual, sino como la constancia de aquello que te impulsa a salir de ti, a escucharte y a entrar en conexión contigo mismo. Un marco de disposiciones y propensiones que nos lleven a enredarnos y establecer una cercana intimidad con todo aquello que no somos nosotros, eso sí, sin olvidarnos de nuestro propio descubrimiento y nuestro sentir.

 

Una erótica que nace de la atracción hacia lo otro, que suscita curiosidad e interés, pero sobre todo que produce fascinación hacia algo externo; pero que tu cuerpo siente y goza al mismo tiempo e incluso al unísono. De cómo desdibujar los límites entre nuestro yo y el resto de contextos para establecer vínculos con seres humanos y no humanos. Quizás vendría a ser una declaración de amor hacia la fusión cuerpo-alma.

 

Pretendo escapar de los límites eróticos relacionados, habitualmente con la sexualidad, para abrir paso a otro abanico de sensaciones y/o escenarios que propicien esa inclinación profunda de placer. Para ser comprendido como un placer sentido desde un prisma mental, y no tan carnal. Pues la reflexión y el diálogo con la mente y alma de uno mismo, creo, que es el paso fundamental para comprender esa erótica plenamente.

 

Y finalmente dotar a esta de igualdad y hegemonía, con una inclinación que no discrimina, íntima e interna, alejada de géneros. Desdibujando la barrera entre sensualidad e intelecto. Todo es válido. Arrojarnos a conocer, tocar, lamer, abrazar, besar, morder, contemplar, saborear… en definitiva conectar nuestro cuerpo contenedor con la esencia de nuestro ser. 

 

Abstract anglés:

A revindication of the erotic not as a sexual exercise, but as the constancy of what drives you to come out of yourself, to listen to yourself and to connect with yourself. A framework of dispositions and propensities that lead us to become entangled and establish a close intimacy with everything that is not us, never forgetting our own discovery and our feelings.

 

An erotic that is born from the attraction towards the other, which arouses curiosity and interest but above all that produces a fascination towards something external; something that your body feels and enjoys at the same time and even in unison. How to blur the boundaries between our self and other contexts to establish links with human and non-human beings. Perhaps it would come to be a declaration of love towards the fusion of body-soul.

 

I intend to escape the erotic limits, related usually with sexuality, to open the way to another range of sensations and/or scenarios that promote that deep inclination of pleasure. To be understood as a pleasure felt from a mental prism, and not so carnal. In my opinion, reflection and dialogue with one’s mind and soul is the fundamental step to fully understand this erotic.

 

And finally, I intend to endow it with equality and hegemony, with 

an inclination that does not discriminate, intimate and internalizes, away from gender. Blurring the barrier between sensuality and intellect. Everything is valid. Throwing ourselves out there to meet, touch, lick, hug, kiss, bite, contemplate, savor... in short, to connect our container body with the essence of our being.

 

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download AISTHESIS_ANDREAREGUES.pdf

Video del projecte