A L'AMAGATALL

A L'AMAGATALL Eloi Martín Martín

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Abstract català:

Podem des del disseny reparar l’esquerda provocada entre espècies?

“A l’Amagatall” neix de la necessitat d’entendre, conèixer i investigar les connexions inter-especies entre els humans i els no-humans. Es proposa una aproximació al món rural, per tornar als nostres orígens com a societat, rebobinar per evolucionar, fent referència al terme “decreixement” que proposa Serge Latouche per a parlar d’una evolució alternativa de la societat occidental.

En un inici el projecte tenia com a objectiu desenvolupar un procés de co-disseny amb un ésser no-humà, les gallines, però des del primer contacte, la por que elles sentien cap a mi era un impediment per apropar-me i treballar juntes. Aquest fet va provocar un canvi d’orientació en el projecte i el meu objectiu passa a ser el disseny de certs dispositius que puguin mediar la meva relació amb elles, i solucionar la distància provocada per un desconeixement entre espècies. Mitjançant una sèrie de mecanismes de camuflatge m’he integrat en el corral i he intentat anul·lar la meva posició com agent extern. Finalment s’ha recollit tota la documentació fotogràfica i etnogràfica en un llibret en forma de diari anotant cada un dels dies estudiats.

Abstract espanyol:

Podemos desde el diseño reparar la grieta provocada entre especies?

“A l’Amagatall” nace de la necesidad de entender, conocer e investigar las conexiones inter-especies entre los humanos y los no-humanos. Se propone una aproximación al mundo rural, para volver a nuestros orígenes como sociedad, rebobinar para evolucionar, haciendo referencia al término “decrecimiento” que propone Serge Latouche para hablar de una evolución alternativa de la sociedad occidental.

En un inicio el proyecto tenía como objetivo desarrollar un proceso de co-diseño con un ser no humano, las gallinas, pero desde el primer contacto, el miedo que ellas sentían hacia mí era un impedimento para acercarme y trabajar juntas. Este hecho provocó un cambio de orientación en el proyecto y mi objetivo pasa a ser el diseño de ciertos dispositivos que puedan mediar mi relación con ellas, y solucionar la distancia provocada por un desconocimiento entre especies. Mediante una serie de mecanismos de camuflaje me he integrado en el corral y he intentado anular mi posición como agente externo. Finalmente se ha recogido toda la documentación fotográfica y etnográfica en un librito en forma de diario anotando cada uno de los días estudiados.

Abstract anglés:

Can we repair the crack between species from the design?

“A l’Amagatall” is born from the need to understand, know and research the inter-species connections between humans and non-humans. It proposes an approach to the rural world in order to return to our origins as a society and to rewind to evolve, referring to the term “degrowth” proposed by Serge Latouche to speak of an alternative evolution of western society. 

Initially the aim of the project was to develop a co-design process with a non-human being, the hens, but from the first contact, the fear they felt towards me was an impediment to approaching and working together. This led to a change of direction in the project and my goal became to design certain devices that can mediate my relationship with them and solve the distance caused by a lack of knowledge between species. Through a series of camouflage mechanisms, I have integrated myself into the corral and tried to cancel my condition as an external agent. Finally, all the photographic and ethnographic documentation has been collected in a booklet in the form of a diary, writing down each of the studied days.

 

 

Peces incloses:

Maquetes i prototips

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Eloi_AlAmagatall.pdf

Video del projecte

A L'AMAGATALL A L'AMAGATALL A L'AMAGATALL A L'AMAGATALL A L'AMAGATALL A L'AMAGATALL