A falta de aire

A falta de aire Carolina Martín

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Abstract català:

Aquest projecte qüestiona la desvinculació actual de l’ésser humà amb la natura en el seu dia a dia, malgrat tots els beneficis per a la salut mental que és capaç d’aportar. Proposa generar una sèrie d’objectes que interactuïn amb ella per aconseguir la reconnexió i generar una experiència sensorial a partir de la seva observació. El procés de creació deriva d’una exploració personal sobre el concepte de calma i una anàlisi de la creació cíclica i fluïda dels elements naturals i els rastres i resultats de les seves interaccions. És una reconnexió a través de l’art i els processos artesanals, una al·legoria de la naturalesa de la qual ens hem aïllat però hi seguim acudint buscant la pau. 

Abstract espanyol:

Este proyecto cuestiona la desvinculación actual del ser humano con la naturaleza en su día a día, pese a todos los beneficios para la salud mental que es capaz de aportar. Propone generar una serie de objetos que interactúen con ella para lograr la reconexión y generar una experiencia sensorial a partir de su observación.

El proceso de creación deriva de una exploración personal sobre el concepto de calma y un análisis de la creación cíclica y fluida de los elementos naturales y los rastros y resultados de sus interacciones. Es una reconexión a través del arte y los procesos artesanales, una alegoría de la naturaleza de la que nos hemos aislado pero seguimos acudiendo en busca de paz.

 

Abstract anglés:

This project questions the current disconnection between human beings and nature in their day-to-day lives, despite all the benefits for our mental health that it is capable of providing. It proposes to generate a series of objects that interact with nature to achieve reconnection and generate a sensory experience from its observation. The creation process begins with a personal exploration of the concept of calm and an analysis of the cyclical and fluid creation of natural elements and the traces and results of their interactions. It is a reconnection through art and craft processes, an allegory of nature from which we have isolated ourselves but we keep on searching for peace. 

Peces incloses:

Producte, Audiovisual

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download carolinamartinmemoria.pdf

Video del projecte

A falta de aire A falta de aire A falta de aire A falta de aire