La Casa Taller - Reaprender a habitar con interdependencia

La Casa Taller - Reaprender a habitar con interdependencia Daniel Tahmaz Pujol

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Francisco Díaz

Abstract català:

La Casa Taller és un projecte que neix d'una experiència personal i col·lectiva, i d'una necessitat per començar a treballar i a viure de manera independent, en un entorn que afavoreixi el creixement interpersonal i professional. Pretén crear un entorn de treball i vida en comunitat a través de la fabricació i la producció local de diferents peces de mobiliari amb les quals pretenem generar un nou espai habitacional de coexistència amb l'entorn. Treballarem a través de l'experimentació material juntament amb tècniques i eines que ens permetin formalitzar els productes i generar un conjunt sostenible i concorde a les necessitats actuals.

 

Paraules clau: Permacultura · Economia Circular · Artesania · Producció local · Rehabilitació · Redisseny

Abstract espanyol:

La Casa Taller es un proyecto que nace de una experiencia personal y colectiva, y de una necesidad por empezar a trabajar y a vivir de manera independiente, en un entorno que favorezca el crecimiento interpersonal y profesional. Pretende crear un entorno de trabajo y vida en comunidad a través de la fabricación y la producción local de distintas piezas de mobiliario con las cuales pretendemos generar un nuevo espacio habitacional de coexistencia con el entorno. Trabajaremos a través de la experimentación material junto con técnicas y herramientas que nos permitan formalizar los productos y generar un conjunto sostenible y acorde a las necesidades actuales.

 

Palabras clave: Permacultura · Economía Circular · Artesanía · Producción local · Rehabilitación · Rediseño

Abstract anglés:

The workshop house is a project born from a personal and collective experience, and from a need to start working and living independently, in an environment that favors interpersonal and professional growth. It aims to create an environment of work and life in community through the manufacture and local production of different pieces of furniture with which we intend to generate a new living space of coexistence with the environment. We will work through material experimentation together with techniques and tools that allow us to formalize the products and generate a sustainable set according to current needs.

 

Keywords: Permaculture · Circular Economy · Crafts · Local production · Rehabilitation · Redesign

Peces incloses:

Peces editorials, Producte, Audiovisual

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download La_Casa_Taller_-_Daniel_Tahmaz_Pujol_1.pdf

Video del projecte