Al voltant de la taula

Al voltant de la taula Laura Garcia Mas , Aina Visa Puig

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Francisco Díaz, Lua Coderch

Abstract català:

Tot comença asseguts al voltant de la taula, gaudint de bona companyia i fent córrer les hores entre cafès i rialles. Seure junts compartint un mateix espaitemps revela la nostra inclinació més humana. La sobretaula forma part de la identitat cultural mediterrània i és, en essència, un espaitemps de reunió i de relació entre persones. L'agitat ritme de la societat contemporània està reduint progressivament la durada d'aquests espais de reunió. Ara mengem de pressa i sols. La desaparició de la sobretaula porta implícit el deteriorament de les relacions entre persones. Davant aquesta situació, és imprescindible trobar mecanismes que permetin retornar el valor als espais de relació que han quedat confinats en un segon pla. Al voltant de la taula és doncs una meditació sobre el temps, els ritmes i la quotidianitat. La voluntat del projecte és conservar l'espai-temps de la sobretaula i reivindicar-ne el seu valor tant interpersonal com cultural. I és que preservar aquest espai significa, en altres paraules, cuidar-nos entre nosaltres. I com podem fer-ho? El mitjà de formalització és l'objecte quotidià, és a dir, tots aquells elements que conformen la taula que alhora medien les relacions que s'hi generen. L'objecte esdevé així un nexe entre les persones, que les força a compartir el temps de sobretaula i, en la mesura que sigui possible, dilatar-lo.

El projecte es materialitza en nou objectes simbòlics que responen a una mateixa pregunta: què et manté allargant una sobretaula? Aquests objectes es posen en circulació a la sobretaula infinita, una posada en escena que té per objectiu fer sentir com a casa a cinc desconegudes que compartiran l'estona de després de dinar. Compartiran menjar, històries, anècdotes, i sobretot, compartiran temps. Aquest projecte és, en definitiva, una celebració als objectes que, des de darrere els bastidors, ens connecten amb els nostres. Els objectes omplen la taula de sentit físic i els objectes fan de la taula un lloc per estar-s'hi. I, és clar, és així com la taula esdevé l'eix d'aquesta història a partir de la qual es conformen les relacions entre les persones. Un moble que representa el punt de trobada on, des de fa mil·lennis, les persones no només menjaven, sinó que s'escalfaven, seien, esperaven, veien créixer els nens i desaparèixer els vells, s'observaven i callaven, s'empassaven mals humors o compartien somriures. Però on sempre, sempre, i de manera gairebé ritual, s'explicaven històries. I també el lloc on comença la nostra, d'història.

Abstract espanyol:

Todo empieza sentados alrededor de la mesa, disfrutando de buena compañía y pasando las horas entre cafés y risas. Sentarnos juntos compartiendo un mismo espacio tiempo revela nuestra inclinación más humana. La sobremesa forma parte de la identidad cultural mediterránea y es, en esencia, un lugar de reunión y de relación entre personas. El agitado ritmo de la sociedad contemporánea está reduciendo progresivamente el tiempo que dedicamos a estos espacios de reunión. Ahora comemos rápido y solos. La desaparición de la sobremesa lleva implícita el deterioro de las relaciones entre personas. Ante esta situación, es imprescindible encontrar mecanismos que permitan devolver el valor a los espacios de relación que han quedado relegados en un segundo plano. Alrededor de la mesa es pues una meditación sobre el tiempo, los ritmos y la cotidianidad. La voluntad del proyecto es conservar el espacio tiempo de la sobremesa y reivindicar su valor tanto interpersonal como cultural. Y es que preservar este espacio significa, en otras palabras, cuidarnos entre nosotros. ¿Y cómo podemos hacerlo? El medio de formalización es el objeto cotidiano, es decir, todos aquellos elementos que conforman la mesa y  que a la vez intervienen en las relaciones que en esta se generan. El objeto se convierte así en un nexo entre las personas, que las mantiene compartiendo el tiempo de sobremesa y lo dilata.

El proyecto se materializa en nueve objetos simbólicos que responden a una misma pregunta: qué te mantiene alargando una sobremesa? Estos objetos se ponen en circulación a la sobremesa infinita, una puesta en escena que tiene por objetivo hacer sentir como en casa a cinco desconocidas que compartirán el rato de después de comer. Compartirán comida, historias, anécdotas, y sobre todo, tiempo. Este proyecto es, en definitiva, una celebración a los objetos que, sin que los veamos, nos conectan con los nuestros. Los objetos llenan la mesa de sentido físico y los objetos hacen de la mesa un lugar para estar. Y es de esta manera que la mesa se convierte en el eje de esta historia a partir de la cual se conforman las relaciones entre las personas. Un mueble que representa el punto de reunión donde, desde hace milenios, las personas no solo comían, sino que se calentaban, sentaban, esperaban, veían crecer los niños y desaparecer a los mayores, se observaban y callaban o compartían sonrisas. Pero dónde siempre, siempre, y de manera casi ritual, se explicaban historias. Y también el lugar donde empieza la nuestra.

Abstract anglés:

Everything begins with people gathered around the table, enjoying each others’ company and watching time pass by with every sip of coffee. Coming together in a shared time and space unveils our most humane side. Sobretaula is a key element of the mediterranean identity, as it fundamentally embodies the meeting point where people have assembled since the beginning of time to eat, interact and ultimately connect. The fast-paced rhythm of today’s society is leading to a gradual loss of the time we spend enjoying these kinds of gatherings. We all eat quickly and alone. The progressive disappearance of the sobretaula also implies a loss and damage in the quality of our relationships. That’s why it is essential to find mechanisms to enhance the beauty and the value hidden behind the act of coming together. Al voltant de la taula is a meditation on time, rhythms and the beauty of every day. The project seeks to protect and cherish the sobretaula and to reclaim the importance of preserving its cultural and interpersonal significance and value. Because reclaiming this unique space means, in other words, taking care of each other. But how can we do it?

 

The project materializes in nine different ordinary objects, those everyday elements we often see laying around the table. These objects also become active agents that interfere with the relations between people. The object then becomes a link between the subjects as it keeps them sitting, chatting and sharing the time of sobretaula, and thereby prolonging the time of the gathering. As we said before, al voltant de la taula takes form in nine symbolic objects that respond to the same question: what keeps you spending more time in la sobretaula? These objects become alive in la sobretaula infinita, a performance in which five strangers share the time after having a meal. This performance aims to make everyone feel like home. They will share food, stories and tales, but far and foremost, they will share their time. This project is, in essence, a celebration of the everyday objects which, silently, connect us with other people. They fill the table with significance and make it a place to comfortably be. And of course, that’s how the table becomes the core of this story and also the place where every relationship begins. A piece of furniture that represents the meeting point where, since the beginning of time, people not only ate, but also cuddled, sat, waited, saw kids grow and eldery go, watched each other and remained silent, handled each others’ bad mood and shared smiles. But where always and above all, and almost in a ritualistic way, told stories. And also the place where our story begins.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download AlVoltantDeLaTaula_LauraGarcia-AinaVisa_2.pdf
Al voltant de la taula Al voltant de la taula Al voltant de la taula Al voltant de la taula Al voltant de la taula Al voltant de la taula Al voltant de la taula Al voltant de la taula Al voltant de la taula