SENTIR - Visibilitzant sensibilitats per gestionar emocions

SENTIR - Visibilitzant sensibilitats per gestionar emocions Pol Soriano Rubia

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Abstract català:

 

Sentir, ens posa en evidència les recepcions i reaccions sensorials que té el nostre cos en canviar d’estat emocional. A partir d’un sensor cerebral que envia dades d’aquesta activitat física del nostre cervell en ser alterada per diverses músiques, variarem, modificarem i donarem vida a unes animacions no figuratives, projectades i visualitzades en temps real. Amb la finalitat de tenir constància i coneixement d’allò que realment sentim, d’allò que ens afecta, en conclusió, de les nostres emocions.

     Es mostra que realment ens afecta tot estímul extern, tenim el poder de poder gestionar les nostres emocions, pensar fredament. Tirar-nos enrere i entendre que estem sentint, que ens està passant, per tal d’empoderar-nos de control i saviesa absoluta sobre aquestes afectacions emocionals.

Així com no hi haurà dues animacions iguals, els testimonis emocionals de cada un dels subjectes seran únics. A mesura que les respostes biològiques passen a primer pla, s’anima a l’espectador a entendre que cada animació és una persona, llar d’experiències que només ells han sentit i metabolitzat, comunicades a mesura que naveguem pels seus sentiments i reaccions emotives.

L’objectiu principal d’aquest projecte, doncs, és mostrar l’afectació emocional que té en nosaltres tot estímul extern. D’altra banda, també es vol posar en evidència com aquestes emocions tenen un efecte directe en el nostre cos. és a dir, com podem ser conscients d’aquesta afectació emocional a través de les reaccions dels nostre propi cos.

Abstract espanyol:

Sentir, nos pone en evidencia las recepciones y reacciones sensoriales que tiene nuestro cuerpo al cambiar de estado emocional. A partir de un sensor cerebral que envía datos de esta actividad física de nuestro cerebro al ser alterada por diversas músicas, variaremos, modificaremos y daremos vida a unas animaciones no figurativas, proyectadas y visualizadas en tiempo real. Con el fin de tener constancia y conocimiento de lo que realmente sentimos, de lo que nos afecta, en conclusión, de nuestras emociones.

Se muestra que realmente nos afecta todo estímulo externo, tenemos el poder de poder gestionar nuestras emociones, pensar fríamente. Echarnos atrás y entender que estamos sintiendo, que nos está pasando, para empoderarnos de control y sabiduría absoluta sobre estas afectaciones emocionales.

Así como no habrá dos animaciones iguales, los testigos emocionales de cada uno de los sujetos serán únicos. A medida que las respuestas biológicas pasan a primer plano, se anima al espectador a entender que cada animación es una persona, hogar de experiencias que sólo ellos han sentido y metabolizado, comunicadas a medida que navegamos por sus sentimientos y reacciones emotivas.

El objetivo principal de este proyecto, pues, es mostrar la afectación emocional que tiene en nosotros todo estímol externo. Por otra parte, también se quiere poner en evidencia como estas emociones tienen un efecto directo en nuestro cuerpo. És decir, cómo podemos ser conscientes de esta afectación emocional a través de las reacciones de nuestro propio cuerpo.

Abstract anglés:

Sentir, brings to light the sensory receptions and reactions that our body experiences when changing our emotional state. We will vary, modify and give life to non-figurative animations, projected and visualized in real time through the use of a brain sensor that analyses the activity of our brain when listening to different kinds of music. The goal of this exercise is to gain knowledge of the stimulus we really feel or what our brain is really affected by. 

It is shown that any we are affected by any external stimuli, however, we have the ability to manage our emotions and even choose how to react to them. In addition, we are able to understand the reason of our feelings and emotions, which allows us to have knowledge and total control of our emotions and actions. 

No animation will be the same, and neither will be the emotions felt by the individuals. As these biological responses turn in to animations, the viewer is encouraged to understand that each animation is a different person, a home to the experiences that only they have felt and digested.

The main objective of this project is to show the emotional effect that all external stimuli have on our brain. Additionally, we want to show how these emotions have a direct effect on our body and how can we be aware of this emotional affectation through the reactions of our own body.

 

 

Peces incloses:

Audiovisual, Peces interactives, Peces sonores

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download MEMORIA_SENTIR_.pdf

Video del projecte