On ha anat el sol?

On ha anat el sol? Joan Ribó Armadans

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Abstract català:

On ha anat el sol? és un projecte en format videojoc que reflexiona sobre emocions com la nostàlgia, la tristor o la buidor, a través d’espais o moments liminals. La liminalitat és un concepte que atribuïm a llocs físics que tenen una funció determinada, o bé a temps/horaris que vinculem a accions concretes, però que per algun motiu s’han convertit en uns escenaris o instants de transició, on aquestes funcions o accions no hi estan tenint lloc. Per tant, es tracta d’espais i temps que reconeixem, però on no hi desenvolupem aquelles accions que de manera espontània els associaríem, provocant sensacions de flotació, desubicació, nostàlgia o buidor. Els espais liminals són simples àrees d’espera entre un punt en el temps i l’espai amb el següent. I per això, hi ha molts moments de pas de la nostra vida, que sentim que l’atmosfera i l’energia que envolta un espai, és diferent de l’habitual. On ha anat el sol? és una obra audiovisual interactiva construïda amb diferents softwares d’edició digital 2D i 3D i amb Unity com a motor principal, que reflexiona sobre aquests espais liminals a través d’una experiència virtual on pots viure la història d’una persona que de sobte es desperta en una habitació d’hospital. És un joc del gènere “walking simulator”, un gènere on el punt més important de l’obra és la narrativa i se centra a crear experiències pels usuaris que tenen un seguit d’escenaris que poden explorar.

Abstract espanyol:

On ha anat el sol? es un proyecto en formato videojuego que reflexiona sobre emociones como la nostalgia, la tristeza o el vacío, a través de espacios o momentos liminales. La liminalidad es un concepto que atribuimos a lugares físicos que tienen una función determinada, o bien a tiempo/horarios que vinculamos a acciones concretas, pero que por algún motivo se han convertido en unos escenarios o instantes de transición, donde estas funciones o acciones no están teniendo lugar. Por tanto, se trata de espacios y momentos que reconocemos, pero donde no desarrollamos aquellas acciones que de manera espontánea los asociaríamos, provocando sensaciones de flotación, desubicación, nostalgia o vacío. Los espacios liminales son simples áreas de espera entre un punto en el tiempo y el espacio con el siguiente. Y por eso, hay muchos momentos de paso de nuestra vida, que sentimos que la atmósfera y la energía que rodea un espacio, es diferente de lo habitual. On ha anat el sol? es una obra audiovisual interactiva construida con diferentes softwares de edición digital 2D y 3D y con Unity como motor principal, que reflexiona sobre estos espacios liminales a través de una experiencia virtual donde puedes vivir la historia de una persona que de pronto se despierta en una habitación de hospital. Es un juego del género “walking simulator”, un género donde el punto más importante de la obra es la narrativa y se centra en crear experiencias por los usuarios, y éstos tienen una serie de escenarios que pueden explorar.

Abstract anglés:

On ha anat el sol? is a video game project that reflects on emotions such as nostalgia, sadness or emptiness, through spaces or liminal moments. Liminality is a concept that we attribute to physical places that have a certain function, or at times that we link to specific actions, but that for some reason have become scenarios or moments of transition, where these functions or actions are not taking place. Therefore, these are spaces and times that we recognize, but where we do not develop those actions actions that we would spontaneously associate with these places, and this causes sensations of floatation, misplacement, nostalgia, or emptiness. Liminal spaces are simple waiting areas between one point in time and space with the next. And because of this, there are many moments in our lives, that we feel that the atmosphere and energy that surrounds a space is different from the usual. On ha anat el sol? is an interactive audiovisual work built with different 2D and 3D digital editing software and with Unity as the main engine. It reflects on these liminal spaces through a virtual experience you can live the story of a person who suddenly wakes up in a hospital room. It is a game of the “walking simulator” genre, a genre where the most important point of the play is the narrative and focuses on creating experiences for users who have a range of scenarios they can explore.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download memoria_on_ha_anat_el_sol_Joan_Ribo_Armadans.pdf

Informació complementaria del projecte

El meu projecte és un videojoc, així que l'enllaç del prototip, et porta en un enllaç on et pots descarregar de forma segura una carpeta comprimida amb tots els arxius necessaris per jugar al videojoc. Quan tinguis la carpeta descarregada, per jugar-hi has de clicar l'archiu .exe anomenat "On ha anat el sol". De moment el joc és exclusiu per sistemes operatius "Windows".

 

Video del projecte

Informació complementaria del projecte

El meu projecte és un videojoc, així que l'enllaç del prototip, et porta en un enllaç on et pots descarregar de forma segura una carpeta comprimida amb tots els arxius necessaris per jugar al videojoc. Quan tinguis la carpeta descarregada, per jugar-hi has de clicar l'archiu .exe anomenat "On ha anat el sol". De moment el joc és exclusiu per sistemes operatius "Windows".

 

On ha anat el sol? On ha anat el sol? On ha anat el sol? On ha anat el sol? On ha anat el sol? On ha anat el sol?