OMAR

OMAR Pol Olivares

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Abstract català:

Com sona la memòria? Quina forma té un record? És possible capturar el temps?

 

El present se'ns escapa i desapareix com la sorra entre les mans. El seu pes material no s’adquireix sinó en el record. Recordar és sentir les emocions en el temps. OMAR sorgeix de la voluntat d'enregistrar les costums, el context, els gestos, les vivències i les veus d'una família, la meva. A partir de la cartografia audiovisual com a vehicle, la memòria i el pas del temps serveixen com a material artístic en un viatge per les costums i les diferents perspectives de sis personatges. Es navega a través del seu món interior, per tal de conèixer més sobre la seva infància, els seus  rituals, els seus pensaments, els quals han influït directament sobre les decisions que han pres al llarg de la vida. Es navega, així mateix, pels camins marcats a la capa més superficial del seu cos, la pell, per saber com  sona la memòria que hi ha enregistrada.

Abstract espanyol:

¿Cómo suena la memoria? ¿Qué forma tiene un recuerdo? ¿Es posible capturar el tiempo?

 

El presente se nos escapa y desaparece como la arena entre las manos. Su peso material no se adquiere sino en el recuerdo. Recordar es sentir las emociones en el tiempo. OMAR surge de la voluntad de registrar las costumbres, el contexto, los gestos, las vivencias y las voces de una familia, la mía. A partir de la cartografía audiovisual como vehículo, la memoria y el paso del tiempo sirven como material artístico en un viaje por las costumbres y las diferentes perspectivas de seis personajes. Se navega a través de su mundo interior, para conocer más sobre su infancia, sus rituales, sus pensamientos, los cuales han influido directamente sobre las decisiones que han tomado a lo largo de la vida. Se navega, asimismo, por los caminos marcados en la capa más superficial de su cuerpo, la piel, para saber cómo suena la memoria que se esconde.

Abstract anglés:

How does memory sound? What shape does it have? Is it possible to capture time?

 

The present escapes us and disappears like sand in our hands. Its material weight is acquired only in memory. To remember is to feel the emotions in time. OMAR arises from the desire to record the customs, context, gestures, experiences and voices of a family, mine. From audiovisual cartography as a vehicle, memory and the passage of time serve as artistic material in a journey through the customs and different perspectives of six characters. Navigating through their inner world, to discover childhood, rituals, thoughts, which have directly influenced the decisions they have made throughout life. A journey through marked paths to the most superficial layer of his body, the skin, to know how memory sounds.

Peces incloses:

Peces editorials, Audiovisual, Peces sonores

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download MEMORIA_comprimida_TFG_POL_8JUNY_1.pdf

Informació complementaria del projecte

En aquest enllaç es pot escoltar la banda sonora generada a partir de la pell dels personatges principals.

 

https://soundcloud.com/omar_olivares 

 

 

Video del projecte

Video 2 del projecte

Informació complementaria del projecte

En aquest enllaç es pot escoltar la banda sonora generada a partir de la pell dels personatges principals.

 

https://soundcloud.com/omar_olivares 

 

 

OMAR OMAR OMAR OMAR OMAR OMAR OMAR