Las huellas del viaje

Las huellas del viaje Ismael Burgos González

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Abstract català:

Las huellas del viaje neix d’una curiositat personal: entendre el viatge com a forma de vida.

Es parteix d’una experiència real: Juan i Mª Carmen, els meus tiets, que han viatjat per tot el món durant 45 anys. El projecte es genera a través de la investigació sobre el concepte del viatge i tot el que l’envolta, utilitzant la conversa com a metodologia principal. Al llarg del projecte es desenvolupa un espai on es mostra un diàleg entre les vivències d’aquests dos viatgers experimentats i el seu amplíssim arxiu (postals, objectes, poemes, fotografies, guies, dibuixos, cassettes, i un llarg etc.), el pensament al voltant del viatge d’autors contemporanis, projectes artístics i de disseny al voltant de viatjar i les meves reflexions pròpies durant el transcurs del projecte. A partir d’aquest diàleg i sempre amb el concepte de viatge de rerefons, Les huellas del viaje acaba reflexionant sobre diversos temes vitals, com són l’amor, l’evolució, els records, entre d’altres.

Abstract espanyol:

Las huellas del viaje nace de una curiosidad personal: entender el viaje como modo de vida.  

Se parte de una experiencia real: Juan y Mª Carmen, mis tíos, que han viajado alrededor del mundo durante 45 años. El proyecto se genera a través de la investigación sobre el concepto del viaje y todo lo que le rodea, utilizando la conversación como metodología principal. A lo largo del proyecto se desarrolla un espacio donde se muestra un diálogo entre las vivencias de estos dos viajeros experimentados y su amplísimo archivo (postales, objetos, poemas, fotografías, guías, dibujos, cassettes, y un largo etc.), el pensamiento en torno al viaje de autores contemporáneos, proyectos artísticos y de diseño alrededor del viajar y mis reflexiones propias durante el transcurso del proyecto. A raíz de este diálogo y siempre con el concepto de viaje de trasfondo, Las huellas del viaje acaba reflexionando sobre varios temas vitales, como son el amor, la evolución, los recuerdos, entre otros. 

 

Abstract anglés:

Las huellas del viaje was born from a personal curiosity: understanding the trip as a way of life.

It starts from a real experience: Juan and Mª Carmen, my uncles, who have traveled around the world for 45 years. The project is generated through research on the concept of travel and everything that surrounds it, using conversation as the main methodology. Throughout the project a space is developed where a dialogue is shown between the experiences of these two travelers and their vast archive (postcards, objects, poems, photographs, guides, drawings, cassettes, and a long etc.), thought around the journey of contemporary authors, artistic and design projects around travel and my own reflections during the course of the project. As a result of this dialogue and always with the concept of travel in the background, Las huellas del viaje ends up reflecting on various vital themes, such as love, evolution, memories, among others.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Burgos_Ismael_TFG.pdf

Video del projecte

Video 2 del projecte

Las huellas del viaje Las huellas del viaje Las huellas del viaje Las huellas del viaje Las huellas del viaje Las huellas del viaje