Artefactes: Ontologia de l’element absurd.

Artefactes: Ontologia de l’element absurd. Xènia Dols

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Abstract català:

Artefactes. Ontologia de l'element absurd és un projecte que explora les implicacions ètiques i socials dels artefactes que utilitzem en la nostra quotidianitat. A partir de l'anàlisi de les relacions de poder entre el subjecte i l'objecte, el projecte d'investigació detecta com el solucionisme tecnològic ha accelerat cada vegada més l'agència que tenen els artefactes/objectes sobre nosaltres en tant que productes de consum. Així com els futurs plausibles a aquest model socioeconòmic de consum, ens proposem donar un contrapunt a les problemàtiques de l'antropocè, el capitalisme i la societat de consum. L'objectiu és provocar una reflexió crítica sobre quin paper han de tenir les tecnologies en intervenir en la nostra vida quotidiana i quines poden ser les conseqüències d'utilitzar els mateixos models de la lògica del capital per a les nostres pràctiques del dia a dia. El projecte pren forma de sèrie de 3 artefactes interactius, fàcilment reconeixibles per la seva vinculació amb aquells ja presents en la nostra vida quotidiana. A través d'aquests, volem plantejar els valors a través dels quals ens relacionarem i fer-nos replantejar les plataformes que permeten o restringeixen aquestes interaccions.

Abstract espanyol:

Artefactes. Ontologia de l'element absurd es un proyecto que explora las implicaciones éticas y sociales de los artefactos que utilizamos en nuestra cotidianidad. A partir del análisis de las relaciones de poder entre el sujeto y el objeto, el proyecto de investigación detecta como el solucionismo tecnológico ha acelerado cada vez más la agencia que tienen los artefactos / objetos sobre nosotros como productos de consumo. Así como los futuros plausibles a este modelo socioeconómico de consumo, nos proponemos dar un contrapunto a las problemáticas del Antropoceno, el capitalismo y la sociedad de consumo. El objetivo es provocar una reflexión crítica sobre qué papel deben tener las tecnologías en intervenir en nuestra vida cotidiana y cuáles pueden ser las consecuencias de utilizar los mismos modelos de la lógica del capital para nuestras prácticas del día a día. El proyecto toma forma de serie de 3 artefactos interactivos, fácilmente reconocibles por su vinculación con aquellos ya presentes en nuestra vida cotidiana. A través de estos, queremos plantear los valores a través de los cuales nos relacionamos y hacernos replantear las plataformas que permiten o restringen estas interacciones.

Abstract anglés:

Artefactes. Ontologia de l'element absurd is a project that explores the ethical and social implications of the artifacts we use in our daily lives. Based on the analysis of the power relations between the subject and the object, the research project detects how technological solutions have increasingly accelerated the agency that artifacts / objects have on us as products of consumption. As well as the plausible futures for this socio-economic model of consumption, we propose to give a counterpoint to the problems of the Anthropocene, capitalism and the consumer society. The aim is to provoke a critical reflection on what role technologies should play in intervening in our daily lives and what the consequences may be of using the same models of capital logic for our day-to-day practices. The project takes the form of a series of 3 interactive artifacts, easily recognizable by their link with those already present in our daily lives. Through these, we want to raise the values through which we will relate and make us rethink the platforms that allow or restrict these interactions.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download XeniaDols_2.pdf

Informació complementaria del projecte

Web Artefactes Ontologia de l'element absurd

Video del projecte

Informació complementaria del projecte

Web Artefactes Ontologia de l'element absurd

Artefactes: Ontologia de l’element absurd. Artefactes: Ontologia de l’element absurd. Artefactes: Ontologia de l’element absurd. Artefactes: Ontologia de l’element absurd. Artefactes: Ontologia de l’element absurd. Artefactes: Ontologia de l’element absurd. Artefactes: Ontologia de l’element absurd. Artefactes: Ontologia de l’element absurd. Artefactes: Ontologia de l’element absurd.