Poemario

Poemario Saleh Din Mohamed Amar

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Abstract català:

És un projecte que reflexiona sobre la importància de la veracitat emocional en la societat actual, mostrant com l'imperatiu de la felicitat canònica acaba generant un malestar interior irreparable en la ment de la persona que el pateix.

S'investiga des de l'enfoc dramaturgic d'Erving Goffman, el pare de la microsociología, per conèixer a els models de conducta humans i la sevea teoria de l'acció social, el qual ajudarà a comprendre les actuacions que portem a cap a els éssers humans per tal de conservar el manteniment i el control de la nostra presencia.

Com a resultat és generen diferents peces tant de moda com audiovisuals, els quals parteixen d'un camp literari que no es pot realitzar sense el sentiment, la poesia, i més específicament, els elegies. Utilitzant un llenguatge dramatúrgic, el qual articula un discurs crític que ataca de manera directa al capitalisme emocional.

Abstract espanyol:

Es un proyecto que reflexiona sobre la importancia de la veracidad emocional en la sociedad actual, mostrando como el imperativo de la felicidad canónica acaba generando un malestar interior irreparable en la mente de la persona que lo sufre.

 

Se investiga desde el enfoque dramatúrgico de Erving Goffman, el padre de la microsociología, para conocer los modelos de conducta humanos y su teoría de la acción social, la cual ayudará a comprender las actuaciones que llevamos a cabo los seres humanos por tal de conservar el mantenimiento y el control de nuestra presencia.

 

Como resultado se generan diferentes piezas tanto de moda como audiovisuales, las cuales parten de un campo literario que no se puede realizar sin el sentimiento, la poesía, y más específicamente, las elegías. Utilizando un lenguaje dramatúrgico, el cual articula un discurso crítico que ataca de manera directa al capitalismo emocional.

Abstract anglés:

The project talk about the importance of emotional truthfulness in today’s society, showing how the imperative of canonical happiness ends up generating irreparable inner discomfort in the mind of the person who suffers it.

It's investigated from the dramaturgical approach of Erving Goffman, the father of microsociology, to learn about human behavior models and his theory of social action, which will help to understand the actions that human beings carry out in order to preserve the maintenance and control of our presence.

As a result, different fashion and audiovisual pieces are generated, which start from a literary field that cannot be done without feeling, poetry, and more specifically, elegies. Using a dramaturgical language, which articulates a critical discourse that directly attacks emotional capitalism.

Peces incloses:

Producte, Audiovisual

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Salem_Amar_TFG_Moda.pdf

 https://baued-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/saleh_din_mohamed_student_bau_cat/ERPwMVlF9BpEkAB8zI7lO8gB_-tUFo_6TNTbA0KIcbb3Jg?e=d17SEB

Video del projecte

Poemario Poemario Poemario Poemario Poemario Poemario Poemario Poemario