ZIP

ZIP Sara López Losada

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado, Israel Frutos

Panell avaluador:

TRIBUNAL 6 : Lúa Coderch / Stradivarius / A determinar

Abstract anglés

Zip is a fashion brand that has created its first kids collection related with the development of the gender identity of children as well as the influences found around their sexual determination. Zip’s main objective has been to create clothes where the codes, volumes, silhouettes, prints, colors and typologies are taken into account and they do not limit nor do they categorize kids. Moreover, this brand aims to have an educative direction. At all times, the collection is presented as a proposal, a new option which is inside the parameters that already exist in the children's fashion. Zip’s collection is a new approach that is designed for boys as well as girls. For this enterprise, fashion has a new meaning, it is a reason to connect with others not to be differentiated from them and everything that configures this collection is free of any type of classification.

Abstract català

Zip, marca de moda que ha creat la seva primera col.lecció infantil, relacionada amb el desenvolupament de la identitat de gènere en els nens i les influències que es troben entorn a la determinació sexual d'aquests. L'objectiu principal de Zip ha estat crear peces en les quals els codis, els volums, les siluetes, els estampats, els colors i les tipologies de peça estiguin repensats i que aquests mateixos no limitin ni encasellin sinó que tinguin una adreça educativa. A tot moment la col•lecció es mostra com una proposta, una nova opció que es troba dins dels paràmetres ja existents al món de la moda infantil, una proposta vàlida tant per a nens com per a nenes. On la moda participi, sigui un motiu de connexió no de diferenciació i on tot allò que la configura tingui un nou significat i que al seu torn estigui lliure de classificació.

Abstract español

Zip, marca de moda que ha creado su primera colección infantil, relacionada con el desarrollo de la identidad de género en los niñxs y las influencias que se encuentran entorno a la determinación sexual de estos. El objetivo principal de Zip ha sido crear prendas en las que los códigos, los volúmenes, las siluetas, los estampados, los colores y las tipologías de prenda estén repensados y que estos mismos no limiten ni encasillen sino que tengan una dirección educativa. En todo momento la colección se muestra como una propuesta, una nueva opción que se encuentra dentro de los parámetros ya existentes en el mundo de la moda infantil, una propuesta válida tanto para niños como para niñas. Donde la moda participe, sea un motivo de conexión no de diferenciación y donde todo aquello que la configura tenga un nuevo significado y que a su vez esté libre de clasificación.

Comentari