SOAKER

SOAKER Pablo Porras de Aysa

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado, Israel Frutos

Panell avaluador:

TRIBUNAL 9 : Claudio Marzà / Ana Tichy / Guillem Rodriguez

Abstract anglés

Abstract The project is born from the idea of ​​a desire. The carnal desire, to see a body sweating. The cause of sweating, most of the time, is exercise; take the body to the limit, raise the temperature. For this reason, the aesthetics of the collection is sportive. One of the threads of the project is fetishism as sexual paraphilia. There are many types of fetishes, the most common are garments and shoes; especially the female underwear. But this time we wanted to give a broader vision and include other types of fetishes related to sports aesthetics, desire, body and sweat; which finally connects with the sexual paraphilia of Salirophilia (finding sexual arousal from one's own sweat or others sweat). The collection intends that the person who wears the clothes sweats when doing sports or for the fact of wearing non-breathable fabrics. In addition, the transparencies and drafts allow us to see how sweat soaks the muscles of the athletes. The final objective of the collection is to take the viewer to a sexual enjoyment from the fetishistic view of the garments.

Abstract català

Resum El projecte, neix de la idea d’un desig. El desig carnal, al veure un cos suar. La causa de la suor, la majoria de les vegades, és l’exercici físic; portar el cos al límit, pujar la temperatura. Per aquesta raó l’estètica de la col·lecció, és esportiva. Un dels fils conductors del projecte, és el fetitxisme com a parafília sexual. Hi ha molts tipus de fetitxes, els més usuals són les peces de vestir i les sabates; sobre tot la roba interior femenina. Però en aquesta ocasió s’ha volgut donar una visió més àmplia i incloure un altre tipus de fetitxe relacionat amb l’estètica esportiva, el desig, el cos i la suor; que finalment connecta amb la parafília sexual de la Salirofila (trobar l’excitació sexual a partir de la pròpia suor o de la sou aliena). La col·lecció pretén que la persona que porti posades les peces de roba sui al fer esport o que sui pel fer de portar teixits no transpirables. A demés les transparències i els calats ens deixen entreveure com la suor xopa els músculs dels atletes. L’objectiu final de la col·lecció és portar a l’espectador a un plaer de índole sexual a partir de la visió fetitxista de les peces de roba.

Abstract español

Resumen El proyecto, nace de la idea de un deseo. El deseo carnal, al ver a un cuerpo sudar. La causa del sudor, la mayor parte de las veces, es el ejercicio; llevar el cuerpo al límite, subir la temperatura. Por esta razón la estética de la colección, es deportiva. Uno de los hilos conductores del proyecto, es el fetichismo como parafilia sexual. Hay muchos tipos de fetiches, los más usuales son las prendas de vestir y los zapatos; sobre todo la ropa interior femenina. Pero en esta ocasión se ha querido dar una visión más amplia e incluir otro tipo de fetiches relacionados con la estética deportiva, el deseo, el cuerpo y el sudor; que finalmente conecta con la parafilia sexual de la Salirofilia (encontrar la excitación sexual a partir del propio sudor o del sudor ajeno). La colección pretende que la persona que lleve las prendas sude al hacer deporte o por el hecho de llevar tejidos no transpirables. Además las transparencias y calados nos dejan entrever como el sudor empapa los músculos de los atletas. El objetivo final de la colección es llevar al espectador a un disfrute de índole sexual a partir de la visión fetichista de las prendas.

Etiquetes

deporte | parafilias | sudor