Simposium Dominae

Simposium Dominae Giorgia Tayot

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado

Panell avaluador:

TRIBUNAL 9 : Claudio Marzà / Ana Tichy / Guillem Rodriguez

Abstract anglés

This last project is born out of the curiosity and the personal search about the aesthetics and limits between fashion and art. This search aims to return to the original concept of AESTHETIKE. The idea is to rediscover the understanding and sensitivity in the fabric, garment, and body that wears it. The five models that were chosen for each look reflect the beauty and inspiration in aspects as varied as the intellect, kindness, courage and strength. Furthermore, they have taken part every step of the way, from in the creation process to the collection's development. And they have been my support in expressing aesthetics that are sensible and without stereotypes. The proposal of this project is to reconsider the importance, not only of the collection in itself, or of the creative process, but of the artistic community that supports it. It does not aim to be the average fashion collection, but rather a set of pieces, people and way of working that reflects the same goal without discipline borders. This creative symposium, where contributions of different aspects of my daily life were made, is stablished from a share view of a collective multidisciplinary feminist non-patriarchal project. The set of pieces produced pretends to focus in the creation act, and promote the idea of the body as an aesthetic object, which is accompanied by different material and visual supports. Each and every one of the participants, who through their contribution have collaborated with the evolution and development of this project, have taken part consciously and unconsciously in an ethical commitment. This commitment is driven by aesthetic acts which foster a new way of understanding beauty existing in the reality and in the people around us.

Abstract català

Aquest últim projecte neix des d'una inquietud i recerca personal sobre l'estètica i els límits entre la moda i l'art; una recerca que pretén tornar al concepte original de la AESTHETIKE, tornar a trobar la percepció i sensibilitat en la matèria, la peça, i el cos que la porta. Les cinc models escollides, una per a cadascun dels looks, són per mi reflex de la bellesa i inspiració per aspectes tan variats com l'intel·lecte, la bondat, la valentia i la força. Han sigut partícips en tot moment de la creació i el desenvolupament de la col·lecció, i han sigut el meu suport per poder aconseguir expressar una estètica purament sensible i sense estereotips. Es proposa en aquest projecte tornar a reflexionar sobre la importància, no només de la col·lecció en si, o del procés creatiu, sinó també d'una comunitat artística que li doni suport. Aquest projecte no vol ser una simple col·lecció de moda, sinó un conjunt de peces, persones, formes de treballar que projectin un mateix ideal, sense haver de delimitar un límit entre disciplines. Aquest Simposi creatiu, on diferents referents de la meva vida quotidiana han participat, s'estableix a partir d'una mirada compartida de projecte feminista, no patriarcal, col·lectiu i multidisciplinari. El conjunt de peces realitzades pretén així centrar-se en l'acte de creació, i promoure la idea del cos com a un objecte estètic més, que és acompanyat amb diferents suports materials i visuals. Tots i cada un dels participants, que a través de la seva aportació (més o menys gran) han col·laborat amb l'evolució i realització d'aquest projecte s'han tornat partícips conscient o inconscientment, d'un compromís ètic, impulsat per actes estètics que promou una nova forma d'entendre la bellesa que s'alberga en la realitat i les persones que ens envolten.

Abstract español

Este último proyecto nace desde una inquietud y búsqueda personal sobre la estética y los límites entre la moda y el arte ; una búsqueda que pretende volver al concepto original de la AESTHETIKE, volver a encontrar la percepción y sensibilidad en la materia, la prenda, y el cuerpo que la lleva. Las cinco modelos escogidas, una para cada uno de los looks, son para mi el reflejo de la belleza e inspiración por aspectos tan variados como el intelecto, la bondad, la valentía y la fuerza. Han sido partícipes en todo momento da la creación y el desarrollo de la colección, y han sido mi soporte para poder conseguir expresar una estética puramente sensible y sin estereotipos. Se propone en este proyecto volver a reflexionar sobre la importancia, no solo de la colección en si, o del proceso creativo, sino también de una comunidad artística que lo respalde. Este proyecto no quiere resultar una simple colección de moda, sino un conjunto de piezas, personas, formas de trabajar que proyecten un mismo ideal, sin tener que delimitar un límite entre disciplinas. Este Simposium creativo, donde diferentes referentes de mi vida cuotidiana han participado, se establece a partir de una mirada compartida de proyecto feminista, no patriarcal, colectivo y multidisciplinar. El conjunto de piezas realizadas pretende así centrarse en el acto de creación, y promover la idea del cuerpo como un objeto estético más, que es acompañado con diferentes soportes materiales y visuales. Todos y cada uno de los participantes, que a través de su aportación (mayor o menor) han colaborado con la evolución y realización de este proyecto se han vuelto participes consciente o inconscientemente, de un compromiso ético, impulsado por actos estéticos que promueve una nueva forma de entender la belleza que se alberga en la realidad y las personas que nos rodean.

Etiquetes

Arte | estética